Zasłużeni dla miasta

Udostępnij na:

21 osób uhonorowano do tej pory dyplomem i odznaką „Za zasługi dla miasta Jaworzna”.

Wniosek imienny o nadanie dyplomu mogą złożyć przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, trzech radnych oraz co najmniej piętnastu mieszkańców miasta.

Wniosek wraz uzasadnieniem należy składać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie, a następnie zespół w składzie: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej oraz Prezydent Miasta, opiniują złożony wniosek.

O przyznaniu dyplomu decyduje Rada Miejska na sesji podejmując stosowną uchwałę. Osoba uhonorowana otrzymuje odznakę „Za zasługi dla miasta Jaworzna” z legitymacją oraz dyplom honorowy.

Oto oni, poznajcie zasłużonych mieszkańców Jaworzna:

Jan Kurp
Czesław Kempiński
Stanisław Panek
Marian Szumiło-Kulczycki
Andrzej Węglarz
Kazimierz Kielski
Ksiądz Julian Bajer
Józef Micherda
Ksiądz Józef Lenda
Stefan Ciepliński
Wojciech Dziedziak
Stanisław Nowakowski
Władysław Witek
Maria Pieczara
Teresa Smyl
Basia Trzetrzelewska
Andrzej Karweta
Zbigniew Kalamat
Jan Sierko
Władysław Wiśniewski
Janusz Guja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.