Tag Archives: Tauron Polska Energia

TAURON Wydobycie: Poziom 800 m osiA�gniA�ty

Jeden z kluczowych etapA?w realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego Grupy TAURON a��budowy poziomu 800 m w ZakA�adzie GA?rniczym Janina w LibiA�A?u a�� dobiegA� koA�ca. Szyb Janina VI osiA�gnA�A� docelowA� gA�A�bokoA�A� 822,5 m.

Premier Beata Szydło w Jaworznie

Premier RP, Beata Szydło złożyła 22 lutego wizytę na placu budowy węglowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Ta największa inwestycja Grupy TAURON znacząco poprawi efektywność wytwarzania energii. Oddanie bloku do…

Tauron sfinalizował nabycie części KWK Brzeszcze

Nowe Brzeszcze Grupa TAURON oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń zawarły 31 grudnia umowę sprzedaży części Zakładu Górniczego w Brzeszczach. W efekcie w Grupie TAURON funkcjonują obecnie trzy kopalnie.

Fundamenty kotłowni i maszynowni gotowe

Betonowanie fundamentów kotłowni i maszynowni nowego bloku o mocy 910 MW, który powstaje w Elektrowni Jaworzno III, to jeden z najważniejszych etapów budowy przewidzianych do wykonania w bieżącym roku.

Tauron przejmie Brzeszcze

Grupa TAURON oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń uzgodniły warunki przedwstępnej umowy sprzedaży aktywów KWK Brzeszcze. TAURON zapłaci za przejmowane aktywa 1 zł.

Tauron inwestuje w Jaworznie i Libiążu

Dwie duże inwestycje w ostatnim czasie realizuje w swoich kopalniach Tauron Wydobycie. W Jaworznie powstała nowa dyspozytornia, w Libiążu zaś trwa budowa poziomu 800.