Tag Archives: Tauron Polska Energia

TAURON zawarA� umowy z PFR na finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie

TAURON Polska Energia podpisaA� z Funduszami Inwestycyjnymi zarzA�dzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowA� inwestycyjnA� i umowA� wspA?lnikA?w okreA�lajA�ce warunki zaangaA?owania w realizacjA� budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje w budowA� do…

Energetycy TAURONA walczA� ze skutkami A?ywioA�u

Orkan Ksawery, ktA?ry przeszedA� nad PolskA� ostatniej nocy, byA� katastrofalny w skutkach dla linii energetycznych. PrzewracajA�ce siA� pod naporem silnego wiatru drzewa zrywaA�y i uszkadzaA�y przewody i sA�upy. Od wczorajszego wieczora TAURON zarejestrowaA� ponad 2800…

Polski Fundusz Rozwoju wesprze budowA� bloku Elektrowni

TAURON Polska Energia podpisaA� z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie okreA�lajA�ce wstA�pne warunki zaangaA?owania w realizacjA� budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR wyraziA� wstA�pne zainteresowanie zainwestowaniem kwoty 880 mln zA�.

Porozumienie TAURON z generalnym wykonawcA� nowego bloku 910 MW w Jaworznie

TAURON Wytwarzanie porozumiaA� siA� z konsorcjum Rafakoa��Mostostal Warszawa w zakresie zmian w umowie na budowA� bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

Budowa nowego bloku TAURONA w Jaworznie gotowa w 30 procentach

W Jaworznie na terenie budowy nowego bloku 910 MW trwają zaawansowane prace budowlano-montażowe. Zakończono montaż konstrukcji nośnej kotła a charakterystyczny element budowy – chłodnia kominowa – osiągnęła już 165 z docelowych 180 metrów.

ZG Brzeszcze zintegrowany z TAURON Wydobycie

Integracja spółek TAURON Wydobycie i Nowe Brzeszcze Grupa TAURON jako jeden z kluczowych Celów Strategii Obszaru Biznesowego WYDOBYCIE został sfinalizowany 1 grudnia br. W efekcie TAURON Wydobycie tworzą aktualnie trzy w pełni zintegrowane kopalnie: Zakład…

ZG Brzeszcze z nową ścianą

Wydobycie na poziomie 5 tys. ton na dobę i zasoby węgla szacowane na 400 tys. ton. To podstawowe parametry ściany, którą TAURON uruchomił właśnie w Zakładzie Górniczym Brzeszcze.

Zmiany w zarządzie TAURON Wydobycie

W związku z rezygnacją Tomasza Cudnego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu TAURON Wydobycie oraz Wiceprezesa Zarządu Nowe Brzeszcze Grupa TAURON (unia personalna), 14 czerwca, Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych…

W Jaworznie stanął pierwszy słup konstrukcji nośnej kotła

Za nami kolejny krok milowy na budowie bloku 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III.  Stanął już pierwszy słup konstrukcji nośnej kotła. Generalnym wykonawcą inwestycji jest RAFAKO S.A.