Tag Archives: TAURON Ekoenergia

Nowa sala przyrodnicza w SP 19 otwarta!

SzkoA�a Podstawowa nr 19 w Jaworznie zostaA�a laureatem VII edycjiA� konkursu a�zSala Przyrody TAURONAa�?. OtrzymaA�a honorowy tytuA� a�zSzkoA�y Naturalnie Najlepszeja�? iA� nagrodA� pieniA�A?nA� w wysokoA�ci 40 tysiA�cy zA� na remont i wyposaA?enie sali dydaktycznej do…

Zmiany w zarzA�dzie TAURON Wydobycie

W zwiA�zku z rezygnacjA� Tomasza Cudnego z peA�nienia funkcji Wiceprezesa ZarzA�du TAURON Wydobycie oraz Wiceprezesa ZarzA�du Nowe Brzeszcze Grupa TAURON (unia personalna), 14 czerwca, Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie powoA�aA�a na stanowisko Wiceprezesa ZarzA�du ds. Technicznych…