Tag Archives: kanalizacja jaworzno

Kolejne miliony dla Jaworzna?

PoczA�tkiem lipca Narodowy Fundusz Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikowaA� ranking, w ktA?rym wniosek na realizacjA� VI fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego znalazA� siA� na 7 miejscu, na 149 zgA�oszonych.

Kanalizacja w Byczynie

Po podpisaniu przez MPWiK umowy na realizacjA� piA�tej fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego pojawiA�y siA� pytania: Co z kanalizacjA� w Byczynie? I tu pA�dzimy i uspokajamy. Zgodnie z zapowiedziami kanalizacja bA�dzie.

Kanalizacja na piA�tkA�

W wtorek 28 czerwca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miaA�o miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizacjA� V fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego.

PIT-y od MPWiK

Jeśli w 2015 roku skorzystałeś z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na budowę przyłącza kanalizacyjnego, to w najbliższym czasie otrzymasz stosowną deklarację podatkową.

MPWiK podsumował rok

Plan Inwestycyjny MPWiK na rok 2015 stanowił zbiór zadań w zakresie modernizacji, przebudowy i budowy nowych sieci wod.-kan. Przedstawione, a teraz można powiedzieć, że już zrealizowane zadania, uwzględniały inwestycje w różnych fazach zaawansowania.

Ultrafiolet prześwietli i zabije

Od października 2015 roku prowadzona jest modernizacja jednego z największych ujęć głębinowych w mieście, ujęcia „Galmany”. Inwestycja związana jest z zabudową nowoczesnych, niskociśnieniowych lamp UV na trzech odwiertach głębinowych.