Tag Archives: JBO 2018

JBO 2018: Wyniki budA?etu ogA?lnomiejskiego

W tegorocznej edycji Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego najpopularniejszym zadaniem ogA?lnomiejskim okazaA�a siA� budowa tA�A?ni solankowej w GEOsferze, uzyskujA�c 2392 gA�osy.

JBO 2018: MieszkaA�cy oddali ponad 24 tys. gA�osA?w

Ponad 24 tys. gA�osA?w oddano na projekty lokalne i ogA?lnomiejskie zA�oA?one w ramach Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego na 2018 rok. We wtorek – w obecnoA�ci mieszkaA�cA?w i pracownikA?w urzA�du – komisyjnie otwarto urny ze wszystkich punktA?w…

JBO 2018: Trwa gA�osowanie

Trwa gA�osowanie na projekty zgA�oszone przez mieszkaA�cA?w w ramach Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego na 2018 r. GA�osowaA� moA?na do 22 paA?dziernika, jednak naleA?y pamiA�taA�, A?e kaA?dy ma jeden gA�os na projekt ogA?lnomiejski i jeden gA�os na…

JBO 2018: Po ocenie merytorycznej

ZakoA�czyA�a siA� ocena wnioskA?w w 5. edycji budA?etu obywatelskiego. Znamy te, ktA?re przeszA�y pozytywnie ocenA� formalnA� oraz merytorycznA� i wkrA?tce poddane zostanA� pod gA�osowanie mieszkaA�cA?w.

JBO 2018: Czas na pomysA�y mieszkaA�cA?w

W piA�tek, 2 czerwca br. zakoA�czyA�y siA� spotkania informacyjne organizowane dla wszystkich obszarA?w konsultacyjnych na temat nowych zasad Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego. Przed nami nabA?r propozycji zadaA�. Na ich skA�adanie pomysA�odawcy majA� aA? 19 dni tj.:…

JBO 2018: RuszajA� spotkania konsultacyjne

W poniedziaA�ek 22 maja rusza seria dwudziestu spotkaA� organizowanych dla mieszkaA�cA?w wszystkich obszarA?w konsultacyjnych na temat nowych zasad do Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego na 2018 rok. Pierwsze spotkania zaplanowano w obszarach Azot, Stara Huta oraz Bory.

JBO 2017: Wolne A�rodki podzielone

MieszkaA�cy obszarA?w DA�browa Narodowa oraz Gigant-Leopold zdecydowali, na jaki cel przeznaczA� wolne A�rodki pozostajA�ce w obszarze w IV Edycji Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego.

JBO 2017: Spotkania w DA�browie Narodowej i Gigancie-Leopoldzie

Zapraszamy mieszkaA�cA?w dwA?ch obszarA?w konsultacyjnych na spotkania w sprawie zagospodarowania wolnych kwot w IV edycji Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego.