Tag Archives: Jan Kanty

Będą kopać pod Jaworznem?

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował o wszczęciu na wniosek KWK Kazimierz-Julisz Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji węgla kamiennego ze złoża „Jan Kanty…