Tag Archives: fundusze unijne

Kolejne miliony dla Jaworzna?

PoczA�tkiem lipca Narodowy Fundusz Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikowaA� ranking, w ktA?rym wniosek na realizacjA� VI fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego znalazA� siA� na 7 miejscu, na 149 zgA�oszonych.

Kanalizacja w Byczynie

Po podpisaniu przez MPWiK umowy na realizacjA� piA�tej fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego pojawiA�y siA� pytania: Co z kanalizacjA� w Byczynie? I tu pA�dzimy i uspokajamy. Zgodnie z zapowiedziami kanalizacja bA�dzie.

Kanalizacja na piA�tkA�

W wtorek 28 czerwca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miaA�o miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizacjA� V fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego.

Na Obrońców Poczty Gdańskiej powstanie sieć kanalizacyjna

Rozpoczynające się przedsięwzięcie w rejonie Obrońców Poczty Gdańskiej obejmuje budowę blisko 600 metrów sieci sanitarnej wraz z przyłączami dla 30 prywatnych gospodarstw. Każdy sięgacz doprowadzony zostanie do granicy posesji, co ułatwi mieszkańcom podłączenie.

Dni Otwarte w GEOsferze

Warsztaty ekologiczne, wykłady, pokazy fizyczne, budowanie mamuta z klocków Lego to tylko niektóre atrakcje z których mogą skorzystać jaworznianie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w jaworznickiej GEOsferze.