Tag Archives: drogi jaworzno

Velostrada poA�A�czy Osiedle StaA�e z Centrum

Dobra wiadomoA�A� dla jaworznickich rowerzystA?w. 17 lipca podpisano umowA� na realizacjA� pierwszego pakietu zwiA�zanego z Miejskim Centrum Integracji Transportu. DziA�ki temu ruszy budowa Velostrady miA�dzy Osiedlem StaA�ym a Centrum.

Obwodnica PA?A�nocna uroczyA�cie otwarta!

I staA�o siA�! Obwodnica PA?A�nocna jest juA? przejezdna. W sobotnie poA�udnie, 3 czerwca br., Jaworzno zyskaA�o kolejny, w caA�oA�ci przejezdny element Obwodnicy PA?A�nocnej miasta.

Nowa organizacja ruchu na ul. Obr. Poczty GdaA�skiej

W miniony piA�tek, 5 maja zostaA�a wprowadzona nowa, docelowa organizacja ruchu na ulicy ObroA�cA?w Poczty GdaA�skiej – od ronda przy ul. H. KoA�A�A�taja do ul. A�w. Wojciecha.

Prace na ObroA�cA?w Poczty GdaA�skiej na ukoA�czeniu

Firma SKANSKA, wykonawca przebudowy ul. ObroA�cA?w Poczty GdaA�skiej, kontynuuje rozpoczA�te w roku ubiegA�ym prace. Po okresie przerwy od poA�owy grudnia do 21 lutego 2017 r., spowodowanej warunkami zimowymi roboty budowlane zostaA�y wznowione.

Umowa na projekty rowerowe podpisana!

Jak pokazaA�y badania opinii spoA�ecznej, mieszkaA�cy Jaworzna oczekujA� dalszej rozbudowy infrastruktury rowerowej. Ich oczekiwania zostanA� speA�nione a�� w A�rodA� Prezydent Jaworzna PaweA� Silbert podpisaA� umowA� na dofinansowanie unijne do projektu Miejskiego Centrum Integracji Transportu.

Przebudowa ul. 700 a�� lecia zakoA�czona

ZakoA�czyA�y siA� prace zwiA�zane z realizacjA� jednej z czA�A�ci przebudowy ul. 700 a�� lecia w Jaworznie a�� Jeleniu na odcinku od skrzyA?owania z ul. Ludwiki WawrzyA�skiej do skrzyA?owania z ul. StanisA�awa Kunickiego. A?A�czna dA�ugoA�A� przebudowywanej…

Zielona strefa parkowania

Z poczA�tkiem stycznia 2017 roku w A�cisA�ym centrum miasta, na wniosek i we wspA?A�pracy z JaworznickA� IzbA� GospodarczA�, zostanie wprowadzony pilotaA?owy projekt „zielonych stref”. Zgodnie z ideA� projektu parkowanie w tej strefie bA�dzie czasowe. To…

Zmiana organizacji ruchu

Miejski ZarzA�d DrA?g i MostA?w informuje, A?e w poniedziaA�ek 24 paA?dziernika 2016 r. o godzinie 7:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w zwiA�zku z przebudowA� ul. ObroA�cA?w Poczty GdaA�skiej.

Rusza budowa velostrad

Budowa velostrad rowerowych i towarzyszA�ce im remonty drA?g wchodzA� w fazA� realizacji. Z tego powodu od najbliA?szego czwartku, 6 paA?dziernika rozpocznA� siA� utrudnienia na ul. Insurekcji KoA�ciuszkowskiej i ul. Krakowskiej.