Tag Archives: A�mieci

Ponad 100 ton odpadA?w zebrano z dzikich wysypisk

Pracownicy MPO z Jaworzna zlikwidowali 29 dzikich wysypisk. A?A�cznie z terenu caA�ej gminy zebrano ponad 100 ton nielegalnie skA�adowanych odpadA?w. Ich przewaA?ajA�cA� wiA�kszoA�A� stanowiA�y pozostaA�oA�ci po budowie i remontach. Prace byA�y prowadzone od koA�ca paA?dziernika.

MPO uprzA�tnie dzikie wysypiska w Jaworznie

Do koA�ca roku z terenu Jaworzna zniknie 29 nielegalnych wysypisk odpadA?w. ZostanA� one zlikwidowane przez pracownikA?w jaworznickiego MPO. Jak wynika z najnowszego raportu GUS A�lA�skie miasta, obok maA�opolskich, sA� najbardziej zanieczyszczone pod wzglA�dem liczby dzikich…

Smog a�� fakty i mity

4 paA?dziernika br. o godz. 12.00 w sali audytoryjnej Biblioteki GA�A?wnej, odbA�dzie siA� spotkanie pt. a�zSmog a�� fakty i mitya�?.

a�zStraA?nicy Planetya�? sA� juA? w Jaworznie

Codzienna praca sA�uA?b komunalnych jest tematem wystawy fotograficznej pt. a�zStraA?nicy Planetya�? prezentowanej od 26 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. TwA?rcA� nietypowej wystawy jest ENERIS Surowce, a A�partnerujA� jej Miejska Biblioteka Publiczna oraz UrzA�d…

Miejska Biblioteka Publiczna zdobyA�a grant dla Jaworzna

SpoA�rA?d zgA�oszeA� nadesA�anych w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS a�zPomysA�y chroniA�ce A�rodowiskoa�? najlepszym w Jaworznie okazaA� siA� pomysA� Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jaworzniccy eko-aktywiA�ci przykA�adem dla caA�ej Polski

DoA�wiadczenia prawie 4 tysiA�cy lokalnych aktywistA?w z caA�ej Polski znalazA�y siA� w opublikowanej wA�aA�nie BiaA�ej KsiA�dze Dobrych Praktyk z zakresu ochrony A�rodowiska. Publikacja zawiera opis a�zzielonycha�? projektA?w zrealizowanych w A�2016 roku w ramach Programu Grantowego…

ENERIS po raz drugi rozdaje zielone granty

Rusza II edycja Programu Grantowego ENERIS a�zPomysA�y chroniA�ce A�rodowiskoa�?. W ramach konkursu szkoA�y, kluby oraz organizacje non profit z Jaworzna mogA� zdobyA� 3 tysiA�ce zA�otych na realizacjA� pomysA�A?w na poprawA� stanu A�rodowiska naturalnego w swojej…

MikoA�ajkowe podsumowanie projektu „Nocne spotkania, czyli miA�dzypokoleniowe obserwacje nieba”

6 grudnia o godz.17.00 mimo A�nieA?nej i mroA?nej aury oraz konkurencji MikoA�aja, uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili siA� w sali gimnastycznej, aby wraz zA�przedstawicielami Grupy Eneris podsumowaA� spotkania, ktA?re odbywaA�y siA� od wrzeA�nia w ramach…

SegregujA� a�� nie widzA� przeszkA?d

Od 3 grudnia, tj. MiA�dzynarodowego Dnia OsA?b NiepeA�nosprawnych, ENERIS Surowce S.A. w ramach programu a�zSegregujA� a�� nie widzA� przeszkA?da�? udostA�pnia naklejki do oznakowania pojemnikA?w na odpady w alfabecie Braillea��a.

MA�odzieA? w Jaworznie bierze ochronA� A�rodowiska w swoje rA�ce a��i wygrywa!

Pierwsza edycja konkursu ekologicznego a�zEko-patrol ENERISa�? zakoA�czyA�a siA� w A�Jaworznie sukcesem uczniA?w ze SzkoA�y Podstawowej nr 9. WyrA?A?niona trA?jka a�zstraA?nikA?w przyrodya�? przez dwa miesiA�ce promowaA�a w mieA�cie postawy przyjazne A�rodowisku.