Miasta partnerskie

Udostępnij na:

Czeska Karvina, wAi??gierskie Szigethalom i od niedawna chiAi??skie Yiwu – to trzy partnerskie miasta, ktA?re wspA?Ai??pracujAi?? z Jaworznem.

Karvina to miasto poAi??oA?one w pA?Ai??nocno- wschodniej czAi??Ai??ci Republiki Czeskiej, blisko granicy z PolskAi??. Jest jednym z gAi??A?wnych oAi??rodkA?w gA?rniczych, ktA?ry wraz z sAi??siadujAi??cymi miastami tworzy okrAi??g przemysAi??owy zwany ZagAi??Ai??biem Ostrawsko-KarwiAi??skim.

Karvina nie jest jednak tylko gA?rniczym miastem. Znajduje siAi?? w niej rA?wnieA? bardzo znane uzdrowisko- Darcov, ktA?re kaA?dego roku przyciAi??ga tysiAi??ce kuracjuszy. Miasto Karvina jest takA?e oAi??rodkiem uniwersytecko-kulturowym.

WspA?Ai??praca pomiAi??dzy Jaworznem a KarvinAi?? rozpoczAi??Ai??a siAi?? koAi??cem roku 1996 i dotyczyAi??a wymiany w zakresie sportu i kultury. Miasta partnerskie z biegiem czasu poszerzaAi??y charakter wspA?lnych dziaAi??aAi??.

where to buy genuine cialis.

WiAi??cej informacji o Karvinie moA?na znaleA?Ai?? na stronach: www.karvina.org (strona takA?e w jAi??zyku angielskim), www.karvina.cz (tylko w jAi??zyku czeskim), www.darkov.cz – strona uzdrowiska (w jAi??zyku angielskim, niemieckim, rosyjskim i arabskim)


Szigethalom jest miastem poAi??oA?onym w Ai??rodkowych WAi??grzech. To maAi??e miasteczko liczAi??ce niewiele ponad 14 tysiAi??cy mieszkaAi??cA?w prawa miejskie uzyskaAi??o nie dawno (2004).Ai?? Szigethalom nazywane jest ai??zperAi??Ai?? wyspy Csepelai???. W mieAi??cie zlokalizowane sAi?? dwie fabryki- samochodA?w ciAi??A?arowych i samolotA?w, ktA?re zapewniajAi?? wiAi??kszoAi??Ai?? miejsc pracy w mieAi??cie.

Asrodowisko naturalne daje wspaniaAi??e moA?liwoAi??ci do wypoczynku i rekreacji.

get free sample viagra.

WspA?Ai??praca miAi??dzy oboma miastami trwa od roku 2005.

WiAi??cej informacji o Szigethalom moA?na uzyskaAi?? na stronach:Ai?? https://buyclomidonlaine.com www.szigethalom.huAi?? (strona tylko w jAi??zyku wAi??gierskim)


Ai??Po tym jak w Jaworznie – Jeleniu powstaAi??o Centrum Handlu Hurtowego jaworznicka wAi??adza zainteresowaAi??a siAi?? rA?wnieA? wspA?Ai??pracAi?? z PaAi??stwem Asrodka. PadAi??o na miasto, z ktA?rego „nasi” ChiAi??czycy pochodzAi?? – Yiwu.

Pierwsze kontakty to sierpieAi?? 2010 roku. Polska delegacja, z prezydentem miasta na czele niespeAi??na rok pA?A?niej udaAi??a siAi?? do Azji. Wizyta obejmowaAi??a Pekin, Szanghaj, Hangzhou i Yiwu, w ktA?rym odbywaAi??y siAi?? MiAi??dzynarodowe Targi ProduktA?w Turystycznych.

Miasto Yiwu, poAi??oA?one jest w Ai??rodkowej czAi??Ai??ci prowincji Zhejiang, od zachodu graniczy z terenami nad rzekAi?? Jangcy, a od wschodu leA?y najwiAi??ksze miasto Chin – Szanghaj, majAi??ce bezpoAi??redni dostAi??p do ai??zZAi??otego KanaAi??uai??? Oceanu Spokojnego. Yiwu jest w chwili obecnej najwiAi??kszym centrum dystrybucji drobnych towarA?w na Ai??wiecie. Organizacja NarodA?w Zjednoczonych, Bank Aswiatowy oraz inne miAi??dzynarodowe organizacje uznaAi??y Yiwu za najwiAi??ksze centrum tego typu na Ai??wiecie.

Oficjalna strona internetowa miasta english.yiwu.gov.cn cost of levitra, cost of levitra, cost of levitra, cost of levitra, what is correct dosage for cialis lisinopril 20mg with out perscription, lisinopril 20mg with out perscription, lisinopril 20mg with out perscription, lisinopril 20mg with out perscription, lisinopril 20mg with out perscription, lisinopril 20mg with out perscription. , what is correct dosage for cialis, what is correct dosage for cialis, what is correct dosage for cialis, what is correct dosage for cialis, what is correct dosage for cialis. cost of levitra, cost of levitra, cost of levitra, cost of levitra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.