Ponad 100 ton odpadA?w zebrano z dzikich wysypisk

Udostępnij na:

Hetmanska 2 (Medium)Pracownicy MPO z Jaworzna zlikwidowali 29 dzikich wysypisk. A?A�cznie z terenu caA�ej gminy zebrano ponad 100 ton nielegalnie skA�adowanych odpadA?w. Ich przewaA?ajA�cA� wiA�kszoA�A� stanowiA�y pozostaA�oA�ci po budowie i remontach. Prace byA�y prowadzone od koA�ca paA?dziernika.

facebook buttonPonad 100 ton odpadA?w zebranych z miejsc ich nielegalnego skA�adowania to wynik siedmiu tygodni pracy Miejskiego PrzedsiA�biorstwa Oczyszczania. Zanieczyszczenia zalegaA�y przede wszystkim na terenach zielonych – w parkach i lasach zlokalizowanych na terenie caA�ej gminy. A?A�cznie zlikwidowano 29 dzikich wysypisk. ZdecydowanA� wiA�kszoA�A� ze skA�adowanych na nich nielegalnie zanieczyszczeA� a�� ponad 100 ton – stanowiA�y odpady pobudowlane i remontowe. Na pozostaA�y tonaA? zA�oA?yA�y siA� kamienie. Zebrane odpady zostaA�y przekazane przez MPO do odzysku bA�dA? unieszkodliwienia, czyli tam, gdzie powinny trafiA� pierwotnie. Na uprzA�tniA�tych terenach ustawione zostaA�y tablice informacyjne a�zZakaz wysypywania A�mieci i gruzua�?.

Stawowa (Medium)

Jak wynika z najnowszego raportu GUS, w caA�ej Polsce w ubiegA�ym roku zlikwidowanych zostaA�o ponad 15 tysiA�cy dzikich wysypisk, z czego 87% w miastach. Podczas ich likwidacji zebrano ponad 50 tysiA�cy ton odpadA?w. Pod wzglA�dem liczby dzikich skA�adowisk wciA�A? do najbardziej zanieczyszczonych naleA?A�A�A�lA�skie miasta.

KaA?de dzikie skA�adowisko odpadA?w to realne zagroA?enie dla wspA?lnego bezpieczeA�stwa, dlatego mieszkaniec, ktA?ry napotka takie miejsce, powinien zgA�osiA� je StraA?y Miejskiej pod numerem 986 lub na Policji a�� 997.

Pieczyska - Solskiego (Medium)

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.