MikoA�ajki w bibliotece

Udostępnij na:

KultywujA�c, zapoczA�tkowanA� w 2011 r., bibliotecznA� tradycjA� obdarowywania najmA�odszych mieszkaA�cA?w naszego miasta prezentami z okazji mikoA�ajek, jaworznicka Biblioteka GA�A?wna organizuje, 6 grudnia br. o godz. 17.00, spotkanie dzieci z najbardziej ulubionym AswiA�tym.

facebook buttonWspA?lna zabawa przy choince, ma na celu uA�wiadomienie maluchom, jak waA?nA� rolA� w A?yciu odgrywa dobro i chA�A� niesienia pomocy innym, a takA?e przekonanie ich, A?e mikoA�ajki sA� nie tylko okazjA� do wrA�czania prezentA?w, w postaci przedmiotA?w i dA?br materialnych, ale rA?wnieA? okazywania sobie nawzajem bezcennych gestA?w dobroci, poA�wiA�cenie czasu i uwagi drugiemu czA�owiekowi. Spotkanie ze A�w. MikoA�ajem poprzedzi wystA�p artystyczny Julii Knot a�� uczennicy III Liceum OgA?lnoksztaA�cA�cego im. Orla BiaA�ego w Jaworznie, ktA?ra zaprezentuje siA� najmA�odszym, w zimowo-A�wiA�tecznym repertuarze.

Spotkanie odbA�dzie siA� dziA�ki finansowemu i rzeczowemu wsparciu ze strony darczyA�cA?w: Gminnej Komisji RozwiA�zywania ProblemA?w Alkoholowych w Jaworznie; firm: Fornit, e-dubiel, Sartech, Mattel, Art-Com, ZakA�ad Remontowo-Budowlany Jacek Malec oraz Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona. Udzielona pomoc finansowa oraz przekazane materiaA�y, to dla nas i dla obdarowanych dzieci, waA?ny i cenny gest dobrej woli. ObowiA�zujA� zapisy – OddziaA� dla Dzieci i MA�odzieA?y.

mikolaj 2017 bibliotece

Autor: MBP Jaworzno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.