Prelekcje z edukacji zdrowotnej

Udostępnij na:

ZespA?A� Lecznictwa Otwartego, w ramach zadania a�za�zEdukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeA� narzA�du ruchu oraz zdrowego stylu A?yciaa�? finansowanego ze A�rodkA?w Gminy Miasta Jaworzna, organizuje bezpA�atneA� prelekcje i warsztaty dla seniorA?w i ich opiekunA?w oraz osA?b czynnych zawodowo, wykonujA�cychA� pracA� w obciA�A?eniu statycznym a�� w szczegA?lnoA�ciA� pracA� siedzA�cA� lub stojA�cA�.

facebook buttonPrelekcje bA�dA� odbywaA�y siA� w terminach:

SENIORZY I OPIEKUNOWIE
8 listopada 2017 r.; godz. 10:00-14:00
Sala Biblioteki Miejskiej w Jaworznie, ul. Rynek GA�A?wny 17

OSOBY CZYNNE ZAWODOWO
21 listopada 2017 r.; godz. 10:00-14:00
Sala MA�odzieA?owego Domu Kultury w Jaworznie, ul. InwalidA?w Wojennych 2

DziA�ki prelekcji seniorzy i ich opiekunowie nabA�dA� wiedzA� o:

  • zagroA?eniach urazowych i wypadkowych, jakich seniorzy mogA� doA�wiadczyA� w A?yciu codziennym oraz o sposobach unikania tych zagroA?eA� lub redukowania ich negatywnych skutkA?w;
  • prostych, moA?liwych do stosowania w warunkach domowych, A�wiczeniach rehabilitacyjnych;
  • A�atwych, moA?liwych do stosowania w warunkach domowych, A�wiczeniach fizycznych, umoA?liwiajA�cych utrzymanie sprawnoA�ci i dobrej kondycji.

DziA�ki prelekcji osoby czynne zawodowo nabA�dA� wiedzA�A� o:

  • zagroA?eniach chorobowych majA�cych zwiA�zekA� z wykonywanA� przez nich pracA� o obciA�A?eniu statycznym;
  • prostych, moA?liwych do stosowania podczas przerw w pracy, A�wiczeniach poprawiajA�cych jakoA�A� i komfort pracy;
  • prostych, moA?liwych do stosowania w warunkach domowych, A�wiczeniach niwelujA�cych lub A�agodzA�cych dolegliwoA�ci kostno-miA�A�niowe zwiA�zane ze statycznA� pracA�;
  • rodzajach aktywnoA�ci fizycznej wskazanych dla wybranejA� grupy zawodowej.

zlo prelekcje

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.