IX Halowy Turniej PiA�ki NoA?nej Dzieci Jaworznoa��2017

Udostępnij na:

turniej-mikolajki-2015LKS a�zCiA�A?kowiankaa�? Jaworzno oraz Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie serdecznie zapraszajA�A� na IX Halowy Turniej PiA�ki NoA?nej Dzieci Jaworznoa��2017. facebook button

ImprezaA� odbA�dzie siA� w haliA� sportowej Miejskiego Centrum KulturyA� i SportuA� w Jaworznie, przy ulicy InwalidA?w Wojennych 18 w niedzielA� 19 listopadaA� 2017 r. w godzinach 8.30-17.00A� i bA�dzie rozgrywana wA� kategoriach wiekowych A?akA?w, oraz trampkarzy majA�c zasiA�g interregionalny. Na chwilA� obecnA� udziaA� zadeklarowaA�o 16 druA?yn ze AslA�skaA� i MaA�opolski, ktA?re bA�dA� rywalizowaA�y w kategoriach A?akA?w rocznik 2008 oraz trampkarzy rocznik 2004. Honorowy Patronat nad Turniejem objA�li Prezes AslA�skiego ZwiA�zku PiA�ki NoA?nej Henryk Kula oraz Prezesi PodokrA�gA?w PiA�ki NoA?nej w Chrzanowie JA?zef CichoA� i Sosnowcu JA?zef GrzA�ba.

Plakat IX Halowy Turniej Dzieci Jaworzno '2017

Turniej jest imprezA� cyklicznA� i odbywa siA� co roku na przeA�omie listopada i grudnia, bA�dA�c kontynuacjA� organizowanych przez LKS a�zCiA�A?kowiankaa�? oraz klub MCKiS a�zWegaa�? turniejA?w w kategorii trampkarzy. Inicjatywy umoA?liwiajA�ce rozwA?j sportowej rywalizacji uczA� zasad fair play, ktA?rych znajomoA�A� moA?e byA� pomocna rA?wnieA? w A?yciu, sA�uA?A�c promocji zdrowego stylu A?ycia, a takA?e przyczyniajA�c siA� do podniesienia umiejA�tnoA�ci sportowych, sprzyjajA�c wymianie doA�wiadczeA�, przyjaA?ni, dobrosA�siedzkich stosunkA?w oraz budowaniu porozumienia obywatelskiego.

PrzedsiA�wziA�cieA� zostaA�o wsparte ze A�rodkA?w budA?etowych SamorzA�du WojewA?dztwa AslA�skiego, AslA�skiego Zrzeszenia LZS w Katowicach oraz Gminy Jaworzno. W organizacjA� wA�A�czyli siA� ponadto SpA?A�dzielcza Kasa OszczA�dnoA�ciowo Kredytowa a�zSKOKa�? Jaworzno, PSS a�zSalosa�?A� oraz a�zRISERa�? Sp. z o.o.

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.