DzwoniA� z CBAs. Ile pieniA�dzy ma pani w banku?

Udostępnij na:

Gwiazda_policjaPolicjanci kryminalni zajmujA�cy siA� przestA�pczoA�ciA� przeciwko mieniu prowadzA� postA�powanie w sprawie oszustwa metodA� a�zna policjanta”. Sprawcy, podajA�c siA� za mundurowych walczA�cych z nieuczciwymi bankowcami, podstA�pem nakA�onili dwoje mieszkaA�cA?w Jaworzna do wypA�acenia i przekazania w sumie 180 tys. zA�otych. Asledczy wyjaA�niajA� wszystkie okolicznoA�ci tego zdarzenia.

facebook buttonSeniorzy juA? nie dajA� siA� tak A�atwo nabraA� na wnuczka czy siostrzeA�ca, ktA?ry nagle znalazA� siA� w potrzebie i musi pilnie poA?yczyA� pieniA�dze. Dlatego oszuA�ci od pewnego czasu podajA� siA� za policjantA?w Centralnego Biura Asledczego. DzwoniA� do starszych osA?b i wmawiajA� im, A?e trwa obA�awa na przestA�pcA?w, a A?e trzeba ich zA�apaA� na gorA�cym uczynku, niezbA�dne jest przekazanie gotA?wki wskazanej osobie. Ta metoda zostaA�a wA�aA�nie zmodyfikowana. OszuA�ci wciA�A? podajA� siA� za policjantA?w, ale teraz przekonujA� swoje ofiary, A?e biorA� udziaA� w akcji przeciw nieuczciwym bankowcom.

TakA� wA�aA�nie historiA� usA�yszaA�a w minionA� A�rodA� (08.11) od swojego telefonicznego rozmA?wcy, 63-letnia mieszkanka dzielnicy Gigant. WedA�ug ustaleA� A�ledczych kobieta, ktA?ra zadzwoniA�a do pokrzywdzonej, podaA�a siA� za oficera CBAs. OstrzegA�a jA� i jej 67-letniego mA�A?a, A?e pracownicy banku, w ktA?rym trzymajA� swoje pieniA�dze, zamierzajA� ukraA�A� ich oszczA�dnoA�ci. Na potwierdzenie swoich sA�A?w tajemnicza kobieta przekazaA�a sA�uchawkA� innej osobie, ktA?ra z kolei podaA�a siA� za prokuratora. FaA�szywa policjantka wypytaA�a jaworznian ile majA� pieniA�dzy, a nastA�pnie nakA�oniA�a ich, by poszli do banku i je wypA�acili. WedA�ug telefonicznej instrukcji przed bankiem miaA� na niA� oczekiwaA� policjant po cywilu, ktA?ry odbierze pieniA�dze i je zabezpieczy. Oszustka zapewniA�a, A?e dziA�ki temu przestA�pcy zostanA� zdemaskowani, a ich pieniA�dze uratowane. MaA�A?eA�stwo martwiA�c siA� o swoje oszczA�dnoA�ci, bA�dA�c przekonane, iA? ma do czynienia z prawdziwA� policjantkA� i prokuratorem, trzykrotnie wypA�aciA�o z placA?wek bankowych swoje pieniA�dze. Seniorzy przekazali nieznajomemu mA�A?czyA?nie A�A�cznie 180 tys. zA�otych. Po powrocie do miejsca zamieszkania jaworznianie zorientowali siA�, A?e padli ofiarA� oszustA?w.

Nad wyjaA�nieniem tej sprawy, a przede wszystkim nad zatrzymaniem sprawcA?w tego przestA�pstwa, caA�y czas pracujA� policjanci kryminalni z Jaworzna. Asledczy wnikliwie analizujA� zebrany w tej sprawie materiaA� dowodowy.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Wczoraj dyA?urny jaworznickiej policji zostaA� powiadomiony o kilku bardzo podobnych prA?bach wyA�udzeA� pieniA�dzy. Zabiegi oszustA?w nie uA�piA�y jednak czujnoA�ci mieszkaA�cA?w Jaworzna, ktA?rzy o caA�ej sytuacji natychmiast poinformowali prawdziwA� policjA�.

Zwracamy siA� do naszych mieszkaA�cA?w z apelem o szczegA?lnA� ostroA?noA�A� i informujemy, jak nie daA� siA� oszukaA�:

Jak dziaA�ajA� sprawcy?

a�zFaA�szywy policjanta�? podaje czA�sto wymyA�lone nazwisko, a nawet numer odznaki, prosi aby nie przerywaA� rozmowy telefonicznej i wybraA� numer na PolicjA�. Wtedy inny gA�os w sA�uchawce przekonuje ofiarA�, A?e bierze udziaA� w akcji rozpracowania oszusta. Sprawcy oszustw wywierajA� na ofiarach presjA� czasu. Nie dajA� chwili na zastanowienie siA�, czy sprawdzenie informacji o dzwoniA�cym. PrzekonujA� starsze osoby, A?e ich pieniA�dze pomogA� w schwytaniu przestA�pcA?w. MA?wiA�, A?e gotA?wka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich A�atwy dostA�p. PrzestA�pcy podajA�c siA� za funkcjonariuszy, groA?A� konsekwencjami prawnymi, jeA?eli ich rozmA?wca nie bA�dzie wspA?A�pracowaA�.

Jak nie staA� siA� ofiarA� oszustA?w?

JeA?eli dzwoni do nas ktoA�, kto podszywa siA� pod czA�onka naszej rodziny i prosi o pieniA�dze, nie podejmujmy A?adnych pochopnych dziaA�aA�. Nie informujmy nikogo telefonicznie o iloA�ci pieniA�dzy, ktA?re mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypA�acajmy z banku wszystkich oszczA�dnoA�ci. ZadzwoA�my do kogoA� z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, ktA?ra prosiA�a nas o pomoc, rzeczywiA�cie jej potrzebuje.

W szczegA?lnoA�ci pamiA�tajmy o tym, A?e funkcjonariusze Policji NIGDY nie informujA� o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszA� teA? o przekazanie pieniA�dzy nieznanej osobie.

Autor: KMP Jaworzno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.