Akcja krwiodawcza w bibliotece

Udostępnij na:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, serdecznie zaprasza do udziaA�u w akcji honorowego oddawania krwi, ktA?ra odbA�dzie siA� 7 listopada 2017 r. w Bibliotece GA�A?wnej. Inicjatorem przedsiA�wziA�cia jest AslA�ski OddziaA� OkrA�gowego Polskiego Czerwonego KrzyA?a a�� OddziaA� Rejonowy w Jaworznie. Celem wydarzenia jest promocja idei honorowego krwiodawstwa, jak rA?wnieA? zwiA�kszenie A�wiadomoA�ci spoA�ecznej o potrzebie organizowania tego typu akcji. Dzielenie siA� z innymi, tym niezwykle cennym darem, jest wyrazem troski i odpowiedzialnoA�ci za A?ycie i zdrowie drugiego czA�owieka. PoczA�tek akcji o godzinie 10:00.facebook button

krew listopad

Autor: MBP Jaworzno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.