JBO 2018: Trwa gA�osowanie

Udostępnij na:

jboTrwa gA�osowanie na projekty zgA�oszone przez mieszkaA�cA?w w ramach Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego na 2018 r. GA�osowaA� moA?na do 22 paA?dziernika, jednak naleA?y pamiA�taA�, A?e kaA?dy ma jeden gA�os na projekt ogA?lnomiejski i jeden gA�os na projekt lokalny. PoniA?ej prezentujemy wykaz wnioskA?w poddanych pod gA�osowanie, ktA?re speA�niajA� wymogi formalne i merytoryczne.

facebook buttonGA�osowaA� moA?na na dwa sposoby: tradycyjnie za pomocA� kart do gA�osowania i internetowo za poA�rednictwem strony www.jbo.jaworzno.pl – zakA�adka GA?OSOWANIE. Punkty doA�gA�osowania tradycyjnego znajdujA� siA� w kaA?dym obszarze konsultacyjnym. PeA�en wykaz miejsc, gdzie moA?na oddaA� gA�os znajduje siA� na stronie www.jbo.jaworzno.pl.

Do gA�osowania w ramach budA?etu ogA?lnomiejskiego JBO na 2018 rok, zakwalifikowanych zostaA�o 11 wnioskA?w spoA�rA?d 17 zA�oA?onych podczas naboru. Zapraszamy do zapoznania siA� ze szczegA?A�owymi opisami projektA?w.

 1. GraA?yna Bogacz-SokA?A� „Bezpieczna A�cieA?ka spacerowo-rowerowa z przystankiem do zabawy i odpoczynku wzdA�uA? ul. KoA�A�A�taja”
 2. Jolanta BoA?ek „Leopold – budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej (w sA�siedztwie blokA?w 209 i 215 oraz przystanku autobusowego Leopold)”
 3. Janusz BryA�a „Trasy rowerowe Pumptrack i Single track zlokalizowane przy strefie sportowej Gigant”
 4. A?ukasz CuryA�o, Marek Migas, Dawid Litka, Dawid Domagalski, Piotr Czarnota, Maria Kramarczyk „Strefa aktywnoA�ci rodzinnej – RA?wna GA?rka”
 5. Krzysztof FrA�czek, Anna FrA�czek, Lucyna PiA�tek „Remont ulicy KoA�ciuszkowcA?w wraz z budowA� ogA?lnodostA�pnych parkingA?w i rewitalizacjA� zieleni”
 6. Jadwiga Grzybek, Maria KrA?likowska, Teresa Ptak „Budowa tA�A?ni solankowej w Geosferze”
 7. Mariusz Kowalski, Marzena Czarny, Anna Lichota, Renata Gacek, Ewa Zuber, Mariusz Burczy „Zielone strefy rekreacyjne – aktywizacja i integracja mieszkaA�cA?w Jaworzna poprzez zajA�cia sportowo-rekreacyjne (Nordic Walking)”
 8. Jan Kurp, JA?zef Kurek, Gabriela Buczkowska, Barbara KoleA?yA�ska „Budowa A�A�cznika komunikacyjnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie”
 9. Sebastian Pycia, Nikodem Motyka, Janusz Papuga „Impreza 100-lecia – festyn sportowo-rekreacyjno-festiwalowy na stadionie Victoria w Jaworznie”
 10. Maciej Stanek „Integracyjny Festiwal Muzyczno-Artystyczny pn. „Aswiat mniej znany” na Rynku w Jaworznie”
 11. PrzemysA�aw Wirski „Orlik 2012 – budowa trzeciego Orlika w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej (w okolicach SzkoA�y Podstawowej Nr 3)”

Do gA�osowania w ramach budA?etu lokalnego JBO na 2018 rok, zakwalifikowanych zostaA�o 49 wnioskA?w spoA�rA?d 55 zA�oA?onych podczas naboru. Zapraszamy do zapoznania siA� ze szczegA?A�owymi opisami projektA?w w poszczegA?lnych obszarach konsultacyjnych.

OBSZAR NR 1 – AZOT, STARA HUTA

 1. Katarzyna Bigos, Janusz Papuga, SA�awomir Bigos „Sportowe osiedle. Budowa boiska do mini koszykA?wki na Osiedlu Sobieski-GA?rka”
 2. JA?zef Kwiatkowski, MaA�gorzata KosiA�ska-Szafran „Rekultywacja boiska o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej Nr 4″
 3. Renata Stalmarska, MaA�gorzata WA�sowicz „Wykonanie nowego ogrodzenia na terenie Przedszkola MiejskiegoA�Nr 15 w Jaworznie wraz z remontem podmurA?wki”

OBSZAR NR 2 – BORY

 1. Katarzyna Pawlik, BoA?ena Wasiak „Strefa aktywnoA�ci ruchowej” – Rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno – sportowej w „Dolinie MA�odoA�ci – rodzinnym placu zabaw z siA�owniA� zewnA�trznA�” oraz okolicy „Skate Parku” w Jaworznie – Bory poprzez zakup i montaA? elementA?w siA�owni zewnA�trznej
 2. Jolanta RoA�ko, Marzena Karwat, Agata OrzeA�, Anna Szymanek, Daniel Liszka „Wykonanie trA?jtorowej bieA?ni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Jaworznie”

OBSZAR NR 3 – BYCZYNA, CEZARA�WKA DOLNA

 1. Dariusz Dubiel, Dorota Guja „Zdrowe stopy – zdrowy ukA�ad kostny” – badania dla mieszkaA�cA?w
 2. Henryk GA�owacki „Ruch to zdrowie. DoposaA?enie placu zabaw i siA�owni pod chmurkA� przy LKS Zgoda Byczyna”
 3. Anna Gontarz, Anna Lichota „II piknik na ByczyA�skim Rynku”
 4. Anna Gontarz, Anna Lichota „Zakup zestawu nagA�aA�niajA�cego dla dzielnicy Byczyna i CezarA?wka Dolna”
 5. RadosA�aw Sajdak „Plac do A�wiczeA� zewnA�trznych przy Szkole Podstawowej w Byczynie”

OBSZAR NR 4 – CEZARA�WKA GA�RNA, JEZIORKI, KOA?MIN, WILKOSZYN

 1. WacA�aw Chudzikiewicz „Spotkajmy siA� przy krA�gu”. Budowa krA�gu ogniskowego wraz z niezbA�dnA� infrastrukturA� przy Klubie KASZTAN
 2. Mariola GawroA�ska, Wojciech GawroA�ski, Kinga Dziurdzikowska „DoposaA?enie placu zabaw w dzielnicy KoA?min, zrealizowanego z JBO 2016, o urzA�dzenia rekreacyjnoa��sportowe, tablice edukacyjne i przedmioty uA?ytkowe”
 3. Dorota JoA�ca „Strefa rekreacyjno-sportowa w dzielnicy Wilkoszyn” -A� boisko wielofunkcyjne
 4. Renata A�yA�a, Krzysztof Lehnort a�zWykonanie oA�wietlenia i oznakowania” na A�A�czeniu ulic ObroA�cA?w Poczty GdaA�skiej 168 i Kazimierza Stoleckiego

OBSZAR NR 5 – CIA?A�KOWICE

 1. Janusz CioA�czyk, Wanda CioA�czyk, Danuta Michalska „Rodzinny kompleks – plac zabaw z siA�owniA� pod chmurkA� w Jaworznie CiA�A?kowicach – rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno-zabawowej oraz rekreacyjno-sportowej poprzez zakup i montaA? elementA?w rekreacyjno-zabawowych, ogrodzenie istniejA�cej siA�owni zewnA�trznej oraz poA�oA?enie nawierzchni bezpiecznej przy LKS CiA�A?kowianka”
 2. MaA�gorzata Kocot, Joanna Siemek-DziA�burska, MirosA�aw Pieczara, Piotr A�abicki, Anna Hassa „Dostawa, montaA? nawierzchni i sprzA�tu sportowego siA�owni plenerowej z elementami placu zabaw na potrzeby zajA�A� wychowania fizycznego i mieszkaA�cA?w CiA�A?kowic przy Szkole Podstawowej Nr 18″

OBSZAR NR 6 – DA�BROWA NARODOWA

 1. Dorota Guja, Wiktoria Hendel, Krzysztof Lehnort, Marek Szuler „Mini ogrA?d doA�wiadczeA� przy ul. DA�ugoszyA�skiej”
 2. Anetta MusiaA�-PaA?dziora, Katarzyna CichoA�, Mariusz Kowalski, Nikodem Motyka „Boiska wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 – siA�ownia zewnA�trzna i plac do street workout’u”

OBSZAR NR 7 – DA?UGOSZYN

 1. Grzegorz PiA�tak, Anna Saran, Jerzy NieuA?yA�a „Remont istniejA�cego boiska sportowego z dobudowA� urzA�dzeA� na placu zabaw w parku przy ul. JA?zefa JaszuA�skiego”

OBSZAR NR 8 – DOBRA, PIECZYSKA

 1. Agnieszka SA�aboA�-Kempka „Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw wraz z ogrodzeniem w dzielnicy Dobra”
 2. Krystyna Tukaj, ElA?bieta Kluczowska „Budowa siA�owni zewnA�trznej dla mieszkaA�cA?w dzielnicy Dobra ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem seniorA?w”

OBSZAR NR 9 – GIGANT, LEOPOLD

 1. Janusz BryA�a „PeA�nowymiarowe boisko do piA�ki siatkowej jako brakujA�cy element w kompleksie „sportowo rekreacyjnym Gigant”. A?amane schody z rynnami naprowadzajA�cymi wA?zki z dzieA�mi”

OBSZAR NR 10 – GA�RA PIASKU

 1. Anna BagiA�ska, Nikodem Motyka „MontaA? dwA?ch tablic informacji pasaA?erskiej na przystanku komunikacji miejskiej – GA?ra Piasku (w obu kierunkach)”
 2. Agnieszka KuA�nierczyk „Ogrody tematyczne przy Szkole Podstawowej Nr 9″ – utworzenie ogrA?dkA?w pokazowych na terenie szkoA�y

OBSZAR NR 11 – JELEA?

 1. Renata Chmielewska „Park fitness w Jeleniu” przy ul. CelnikA?w
 2. Grzegorz Prusko, Katarzyna Migacz, Monika Piskorz, Marlena Latko, Magdalena Klimczak „TA�czowy Raj – miejscem aktywnego wypoczynku i zabawy wszystkich dzieci” przy Przedszkolu Miejskim Nr 19
 3. Izabela Radko, Janusz Papuga, Andrzej A�urawik „Renowacja kapliczki w Jeleniu” przy ul. ZwyciA�stwa

OBSZAR NR 12 – A?UBOWIEC

 1. Marzena Czarny „Zielony A?ubowiec – park osiedlowy prz ul. Zubrzyckiego”

OBSZAR NR 13 – NIEDZIELISKA

 1. MirosA�aw Michalik, Jan Michalik „Zestaw drabinek i drA�A?kA?w do A�wiczeA� na A�wieA?ym powietrzu, uzupeA�niajA�cy wyposaA?enie „Placu zabaw oraz siA�owni zewnA�trznej „pod chmurkA�” w okolicy SzkoA�y Podstawowej Nr 3″
 2. StanisA�awa Wirska „Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie”

OBSZAR NR 14 – OSIEDLE STAA?E, REJON ELEKTROWNI

 1. Dawid BA�ba, Anna AsliwiA�ska-Kustrzycka „Przebudowa parkingu przy ul. Langego przy wjeA?dzie na teren Rodzinnego Ogrodu DziaA�kowego z wyznaczeniem miejsc postojowych”
 2. Dawid BA�ba, Anna AsliwiA�ska-Kustrzycka „Bezpieczny OgrA?d DziaA�kowy – OA�wietlenie ciA�gu gA�A?wnego Rodzinnego Ogrodu DziaA�kowego im. TysiA�clecia PaA�stwa Polskiego”
 3. MichaA� Goryczka, Nikodem Motyka, Bernard Goryczka „Rozbudowa parkingu przy ul. Klonowej”
 4. MieczysA�aw Raczek, CzesA�awa KozA�owska „Budowa nawierzchni chodnikowej wzdA�uA? ulicy StarowiejskiejA�na Osiedlu StaA�ym”.
 5. Barbara ZiA�tek, Tomasz Nowak, Donata DzimiA�ska-Bizub „Magiczny ogrA?d botaniczny przy Szkole Podstawowej Nr 17a�?

OBSZAR NR 15 – PAA?SKA GA�RA, SKAA?KA

 1. Sebastian Pycia „Budowa boiska sportowego na Osiedlu SkaA�ka – za blokami przy ul. Insurekcji KoA�ciuszkowskiej”
 2. Waldemar Sarlej, PrzemysA�aw Czech „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku (dla dzieci, mA�odzieA?y i seniorA?w)A�na Osiedlu PaA�ska GA?ra”

OBSZAR NR 16 – PECHNIK, PODWALE, WARPIE

Brak wnioskA?w w obszarze.

OBSZAR NR 17 – PODA?A?A�E

 1. Jolanta BoA?ek „Leopold – budowa placu zabaw z elementami siA�owni przy ul. Grunwaldzkiej 221″
 2. StanisA�awa Oczkowska, Jadwiga Grzybek „Rozszerzenie infrasktruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowA� strefy wypoczynku za targowiskiem „Manhatan” w dzielnicy PodA�A�A?e”
 3. Tomasz PiA�tek „ZajA�cia gimnastyczne o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym dla mieszkaA�cA?w PodA�A�A?a prowadzone przez fizjoterapeutA� w Hali MCKiS oraz na A�wieA?ym powietrzu”
 4. Antoni Pietrewicz „Centrum formy i kondycji w dzielnicy PodA�A�A?e – budowa siA�owni plenerowej wrazA�z zabudowA� stoA�u do tenisa stoA�owego przy Al. PiA�sudskiego (w sA�siedztwie blokA?w 58,62,64,70)”
 5. Anna Siedlarz-Zawada, Renata Gacek, Ewa SzA?stak „Plac sprawnoA�ciowo-rekreacyjny dla dzieci przy Przedszkolu MiejskimA�Nr 27″

OBSZAR NR 18 – PSZCZELNIK

 1. Anna MiA�, Anna Monsior, Franciszek Nadziejko, Dariusz Bilski „Budowa bieA?ni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15″

OBSZAR NR 19 – SZCZAKOWA

 1. Oskar Orawski, Krystyna Wanat, Julia Orawska, Agnieszka Orawska, Patrycja Wanat „Centrum aktywnoA�ci rodzinnej w okolicach przedszkola i OA�rodka Interwencji Kryzysowej w Szczakowej”
 2. Anna TarabuA�a, Nikodem Motyka, StanisA�aw Mikosz „Odpoczynek przy basenie. Budowa alejek parkowychA�z elementami maA�ej architektury oraz urzA�dzeniami rekreacyjnymi w rejonie ul. Kolejarzy”
 3. StanisA�aw Zdebski, BogusA�aw Lech, Janusz BoA?ek „Budowa ogA?lnodostA�pnej wiaty grillowej na terenie OWR Sosina”

OBSZAR NR 20 – AsRA�DMIEAsCIE

 1. Konrad FudaA�a, Tadeusz FudaA�a „Aleja gwiazd sportu na ul. Mickiewicza”
 2. PaweA� Nowak, Nikodem Motyka „Festiwal sportA?w miejskich na Plantach”
 3. Maciej Stanek, Dawid Domagalski „Strefa aktywnoA�ci ruchowej – siA�ownia zewnA�trzna przy ul. Szymanowskiego”

MateriaA� pochodzi ze strony www.um.jaworzno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.