Jak spalanie odpadA?w wpA�ywa na nasze zdrowie

Udostępnij na:

Miejski ZarzA�d NieruchomoA�ci Komunalnych i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie serdecznie zapraszajA�, mieszkaA�cA?w naszego miasta, do udziaA�u w spotkaniu pt. a�zJak spalanie odpadA?w w domowych piecach wpA�ywa na nasze zdrowie?a�?. Wydarzenie, ktA?re odbA�dzie siA� 24 paA?dziernika br. o godz. 17.00, poprowadzi Mateusz Perzanowski – M&M Consulting a�� Doradztwo w zakresie ochrony A�rodowiska.

facebook buttonJesieA� to czas, w ktA?rym ze wzglA�du na coraz niA?szA� temperaturA� powietrza rozpoczyna siA� sezon grzewczy. Nasze domy ogrzewane sA� rA?A?nymi paliwami, jak np. gaz ziemny, wA�giel czy ekogroszek. Niestety znaczna czA�A�A� spoA�eczeA�stwa ulega pokusie pozbycia siA� odpadA?w palA�c je w domowych piecach, ogrzewajA�c przy tym domy. Pozwala to pozornie zaoszczA�dziA� na kosztach paliwa, ale moA?e staA� siA� przyczynA� bardzo powaA?nych konsekwencji a�� zdrowotnych oraz finansowych.

spalanie_odpadow

Podczas spotkania zostanA� zaprezentowane poszczegA?lne zanieczyszczenia, powstajA�ce na skutek spalania odpadA?w w piecach oraz ich wpA�yw na zdrowie mieszkaA�cA?w. Najbardziej szkodliwa jest emisja wA�glowodorA?w aromatycznych, z ktA?rymi powiA�zane sA� pyA�y zawieszone PM10 oraz PM2,5, co wg ekspertA?w powoduje rocznie A�mierA� nawet 50 tys. PolakA?w. Dodatkowo, wedA�ug szacunkA?w Komisji Europejskiej koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce wynoszA� rocznie 26 miliardA?w euro. Zanieczyszczenia w powietrzu wpA�ywajA� na nasz caA�y organizm i chociaA? jego skutki nie sA� widoczne i odczuwalne od razu, to gromadzA�ce siA� w ciele toksyczne substancje znaczA�co wpA�ywajA� na stan naszego zdrowia. OprA?cz wspomnianych wA�glowodorA?w aromatycznych oraz pyA�A?w zawieszonych, substancje takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu i wA�gla czy dioksyny i furany, mogA� powodowaA� choroby ukA�adu oddechowego oraz nowotwory.

Podczas prelekcji poruszone zostanA� rA?wnieA? kwestie zwiA�zane z prawnymi konsekwencjami palenia odpadA?w w piecach. NaleA?y zaznaczyA�, A?e palenie A�mieci w warunkach domowych w myA�l Ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21.) jest wykroczeniem, za ktA?re moA?na zostaA� ukaranym karA� grzywny do 5000 zA�. lub nawet trafiA� do aresztu. KontrolA� naszego pieca i spalanego w nim paliwa moA?e przeprowadziA� straA? miejska, policja, straA? graniczna, a nawet straA? leA�na.

Spotkanie zakoA�czy siA� prezentacjA� dobrych praktyk w zakresie efektywnego ogrzewania i zarzA�dzania energiA� w gospodarstwach domowych. Uczestnicy bA�dA� mieli moA?liwoA�A� wziA�cia udziaA�u w teA�cie wiedzy, podsumowujA�cym szkolenie.

Serdecznie zapraszamy

Autor tekstu: Mateusz PerzanowskiM&M Consulting a�� Doradztwo w zakresie ochrony A�rodowiska

Autor: MBP Jaworzno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.