Energetycy TAURONA walczA� ze skutkami A?ywioA�u

Udostępnij na:

tauron_polska_energia_sesja_2015_7239Orkan Ksawery, ktA?ry przeszedA� nad PolskA� ostatniej nocy, byA� katastrofalny w skutkach dla linii energetycznych. PrzewracajA�ce siA� pod naporem silnego wiatru drzewa zrywaA�y i uszkadzaA�y przewody i sA�upy. Od wczorajszego wieczora TAURON zarejestrowaA� ponad 2800 zgA�oszeA� dotyczA�cych uszkodzeA� linii niskiego napiA�cia. W terenie nieprzerwanie pracuje ponad 1500 energetykA?w.

facebook buttonPierwsze uderzenie A?ywioA�u i silne podmuchy wiatru spowodowaA�y wyA�A�czenia 33 linii wysokiego napiA�cia i ponad 5 tys. stacji elektroenergetycznych. W konsekwencji w czwartek pA?A?nym wieczorem ponad 270 tys. odbiorcA?w na poA�udniu Polski pozostawaA�o bez prA�du.

Energetycy TAURON Dystrybucji natychmiast przystA�pili do pracy. W pierwszej kolejnoA�ci zabezpieczali przede wszystkim zgA�oszenia o charakterze zagroA?enia dla zdrowia i A?ycia ludzkiego, czyli np. zerwane przewody w okolicach domostw czy skrzyA?owaA� z drogami i ulicami. Dokonywali takA?e prA?bnych A�A�czeA� linii energetycznych i odA�A�czali uszkodzone odcinki sieci. W ciA�gu pierwszych kilku godzin po wystA�pieniu awarii energetycy przywrA?cili zasilanie ponad 150 tysiA�com klientA?w.

TAURON zmobilizowaA� wszystkie siA�y do walki z A?ywioA�em, zarA?wno brygady wA�asne, jak i firm zewnA�trznych. Od godzin porannych do lokalizacji miejsc awarii energetycy bA�dA� uA?ywaA� specjalnych A�migA�owcA?w przystosowanych do tego celu i bA�dA� nimi dokonywaA� oblotA?w linii energetycznych.

NajczA�stsze uszkodzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych polegaA�y na zerwaniu przewodA?w, zA�amaniu sA�upA?w, uszkodzeniu lub zniszczeniu konstrukcji stalowych oraz uszkodzeniu izolatorA?w. Dodatkowo w wielu przypadkach wystA�piA�a koniecznoA�A� usuwania drzew i gaA�A�zi z linii elektroenergetycznych.

W terenie pracuje juA? ponad 1600 energetykA?w, ktA?rzy z uA?yciem sprzA�tu ciA�A?kiego usuwajA� awarie. Sytuacja jest trudna. W okolicach Zawiercia na liniA� energetycznA� runA�A�o w jednym momencie 30 drzew. Jest wiele zA�amanych i powalonych sA�upA?w oraz zerwanych przewodA?w elektrycznych.

W godzinach porannych wystartowaA�y takA?e specjalistyczne helikoptery, ktA?rych zadaniem sA� obloty linii energetycznych. DziA�ki temu energetycy sA� w stanie szybciej oszacowaA� straty i usunA�A� awarie w miejscach trudno dostA�pnych i oddalonych od gA�A?wnych traktA?w komunikacyjnych.

W kulminacyjnym momencie orkanu na obszarze spA?A�ki bez zasilania byA�o ponad 318 tys. odbiorcA?w. W ciA�gu ostatnich godzin zasilanie zostaA�o przywrA?cone do 240 tys. gospodarstw domowych.

Na godzinA� 11.30 na terenie dystrybucyjnym TAURONA wciA�A? bez zasilania pozostaje ok 75 tysiA�cy klientA?w. Najtrudniejsza jest sytuacja w wojewA?dztwach A�lA�skim i dolnoA�lA�skim, gdzie bez zasilania pozostaje jeszcze odpowiednio 31 i 29 tys. odbiorcA?w. W wojewA?dztwach maA�opolskim i opolskim bez zasilania jest 10 i 5 tys. odbiorcA?w.

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.