XIX MemoriaA� Jana CioA�czyka juA? za nami [foto]

Udostępnij na:

https://lh3.googleusercontent.com/jvD5ZjA7hOYVj9NzKU5-SzYz6q8-k6Jj4IRYGSEFlgE3hxHS5rDbrWyEAk-CT7hmbUaiAvwSlLMoqYnZM3fdGt_SRSf_3fRbEumN2uoaIwEnkVpemP9JOueMDjP7PAn2pVvoz_yh_8Y=w991-h659-noW dniach 23 i 24 wrzeA�nia 2017 roku na obiektach administrowanych przez LKS a�zCiA�A?kowiankaa�? Jaworzno odbyA� siA� XIX MemoriaA� Jana CioA�czyka a�� zasA�uA?onego dziaA�acza sportowego i spoA�ecznego, prezesa LKS a�zCiA�A?kowiankaa�? Jaworzno w latach 1982-98, inicjatora rozbudowy infrastruktury sportowej w CiA�A?kowicach. ZainaugurowaA� je rozegrany w sobotA� 23 wrzeA�nia mecz seniorA?w LKS a�zCiA�A?kowiankaa�?- LKS a�zKoronaa�? Lgota wygrane przez a�zCiA�A?kowiankA� 6-1. Przed rozpoczA�ciem spotkania obydwie druA?yny otrzymaA�y statuetki ufundowane przez PSS a�?Salosa�?, zaA� okolicznoA�ciowA� paterA� wyrA?A?niono zasA�uA?onego dla ciA�A?kowickiego klubu zawodnika Daniela BaraA�skiego. Z uwagi na niesprzyjajA�cA� aurA� w sobotA� nie odbyA�y siA� zaplanowane zawody piA�ki noA?nej w kategoriach juniorA?w starszych i trampkarzy. Za to w niedzielA� wszystko przebiegaA�o zgodnie z przyjA�tym harmonogramem. Organizatorami imprezy byli LKS a�zCiA�A?kowiankaa�? Jaworzno, AQUA HOTEL oraz radny Rady Miejskiej w Jaworznie Janusz CioA�czyk.

facebook buttonFOTOGALERIA

https://lh3.googleusercontent.com/lAoBwWBrp3GW3eVzbc_mFTw4U0VSgkoVCTy-LbGQgiGfO90ySZAS12w42HxUSlTG0FG_toQnh7-id0HUBVFN4k5oFuJQsRwMwRcjrkURf1T7dznAcVOkaB31WmayKV5pSgWJ76I1Nbo=w866-h659-no

https://lh3.googleusercontent.com/WQYWrSDeIEGIafEy6slZdU84kMs_IPx_6UP7dG-jBZt65SBfYJyM3-uGcVrEc7qZkBWbrrbbLO1dvz8WCOnc5YBHEcItVIjg0e_-iAQNR61Fx3BRr5hZveSA05J-3MQBSmTtzROXZRw=w991-h659-no

https://lh3.googleusercontent.com/GXYQNXH83HNGHOiDJ3Us82AkEGjewxlWGvFo7heP-en5BTRFbZo1sMBTgIipt7xjm5mASqXCynxHNpaxS9dDQY_BKR0K9fdDR-f2mIr82ErRlYbzuIVgM0ghOcXoU9L0fztJYRnsKkE=w991-h659-no

MemoriaA� byA� pod wzglA�dem logistycznym powaA?nym przedsiA�wziA�ciem, gromadzA�c w ciA�gu dwA?ch dni trwania wg niektA?rych szacunkA?w A�A�cznie niemal 800 osA?b (A�A�cznie z opiekunami, wolontariuszami oraz widzami. Po raz drugi przebiegaA� w tak spektakularnej formie z rekordowA� liczbA�: uczestnikA?w, wrA�czonych nagrA?d indywidualnych i zespoA�owych oraz jednoczeA�nie dziejA�cych siA� wydarzeA� i atrakcji towarzyszA�cych. ByA�a to interregionalna impreza, odbywajA�ca siA� w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu- ogA?lnoeuropejskiej kampanii promujA�cej sport i aktywnoA�A� fizycznA� pod hasA�em #BeActive (#BA�dA?Aktywny), majA�cej zachA�ciA� obywateli do aktywnego trybu A?ycia przez caA�y rok. Liczby mA?wiA� same za siebie: przeszA�o 300 zawodnikA?w w wieku od 5 do 75 lat w 4 dyscyplinach: 19 teamA?w piA�karskich, ok. 200 piA�karzy, 42 chodziarzy Nordic Walking, 66 biegaczy (w 9 kategoriach), 15 duetA?w rodzinnych, 40 wystA�pujA�cych na scenie i pod niA�- w ramach jednego wydarzenia.

Honorowy Patronat objA�li poseA� do Parlamentu Europejskiego JarosA�aw Kalinowski, poseA� na Sejm RP PaweA� BaA�kowski, marszaA�ek WojewA?dztwa AslA�skiego Wojciech SaA�uga, prezes ZarzA�du AslA�skiego Zrzeszenia LZS Andrzej Sadlok, AslA�ski ZwiA�zek PiA�ki NoA?nejA� oraz prezesi PodokrA�gA?w PiA�ki NoA?nej- w Chrzanowie JA?zef CichoA�,A� w Olkuszu BolesA�aw Asciepura w Sosnowcu- JA?zef GrzA�ba.A� PrzedsiA�wziA�cie byA�o wspA?A�finansowane ze A�rodkA?w SamorzA�du WojewA?dztwa AslA�skiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, budA?etu Gminy Jaworzno oraz wA�asnych. Niemal 13.godzinnA� imprezA� podzielono na 3 bloki tematyczne: sport i rekreacja, bezpieczeA�stwo i zabawa oraz kultura i rozrywka.

https://lh3.googleusercontent.com/FMYJ_xHQZNOpN2nE0_VG_egpQcn0Dlz8_WLhUDcRFksg05-uGZuUtRvSif3zjQIN8GUZ6KRXszYOnY8FPIDFYGT3HRPPVZiMPrAUJTAmnp9wLU97zvJh_Jq3Nkwfo3SB33wDUzi2Sfs=w991-h659-no

https://lh3.googleusercontent.com/a820tpgVVElpoBUH6V9c06ZgqlwPdVnCa3a8bLc_wll08EgWzrY_NiPZApLv_m7GG_UUUoX9-Ta3FUyZfEyvI09zvU8rdnXHKX92jloH_N_D9iCmOQrt4hPNLxEvFel2DuJgO8b8xiU=w991-h659-no

https://lh3.googleusercontent.com/qJwc5mS6el1LFasraJBfdkYYDtvx-Fb8KIo4E3COhoe7FBc5dybwaS3CKJ4ZwgfIB5gJdLxthgBvXrB03Wip3uVMw1v8enMphqmYS191jYKV_1vuDunntfdCSVJfGtZBRc9DvvRT8h0=w991-h659-no

W ramach czA�A�ci sportowej odbyA�y siA�: interregionalne zmagania piA�karskie w 5 kategoriach (seniorA?w, skrzatA?w, mA�odzikA?w i orlikA?w i open) z udziaA�em 19 druA?yn ze AslA�ska i MaA�opolski i niemal 200 zawodnikA?w w wieku od 5 do 50 lat, obserwowane przez przedstawicieli AslA�skiego i MaA�opolskiego ZwiA�zkA?w PiA�ki NoA?nejA� oraz prezesA?w podokrA�gA?w piA�ki noA?nej.A� Punktualnie o godzinie 10.00 na piA�karskiej murawie pojawiA�y siA� najmA�odsze druA?yny skrzatA?w a�zCiA�A?kowiankia�? i a�zPoloniia�? Luszowice. Zawodnicy obydwu teamA?w bardzo przeA?ywali swA?j wystA�p oraz otrzymane nagrody rzeczowe i pamiA�tkowe medale. GodzinA� pA?A?niej na plac gry wyszA�y zespoA�y orlikA?w z rocznika 2008 i mA�odsi w ramach turnieju Riser Cup 2017. Niespodziewanym zwyciA�zcA� okazali siA� szkoleni przez trenera Szymona PieczkA� ciA�A?kowiccy adepci piA�ki noA?nej, ktA?rzy w finale pokonali GKS Katowice 4-1. Kolejne miejsca zajA�li JSP a�zSzczakowiankaa�?, a�zVictoriaa�? 1918 Jaworzno, a�zRucha�? MA�oszowa oraz drugi zespA?A� a�zCiA�A?kowiankia�?. Najlepszym zawodnikiem wybrano Milana Oleja z a�zCiA�A?kowiankia�?, ktA?ry otrzymaA� nagrodA� ufundowanA� przez paniA� TeresA� Kondoszek. WA�rA?d mA�odzikA?w triumfowaA�a Akademia PiA�ki NoA?nej KnurA?w. Kolejne miejsca na podium zajA�A�y LKS a�zCiA�A?kowiankaa�? oraz UKS Akademia PiA�karska 21 Trzebinia.

https://lh3.googleusercontent.com/jLlKhsGaoAMatK2KSpdmSZWTklLsNOUyWh499wJUASH15tmijdHwbYOByGzw1CohRAMkZGWlIHwL_9pY94Gyk9D3C-74J_I6S2RrhbzXkQ_nqy0SuL56VttywcjHdK_SJWKv_XYGwt4=w991-h659-no

memorial ciolczyka 2017 bieg

https://lh3.googleusercontent.com/FZ_JV_dH8-TcuXBigGQu-kd2MZ_js5LUepj5uWEWk42sXAiDmcUKbOX-oeOvQ7CPL_mi2vVQE2yI_F2TG1aDPTYMawrZjIGGdT85tVG9TuDUFS4n6rXI56bdnJk7gEDO4ylylZZC9js=w991-h659-no

Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, medale, puchary i statuetki ufundowane przez organizatorA?w i sponsorA?w, ktA?re wrA�czyli cA?rka Jana CioA�czyka- Wanda CioA�czyk, poseA� na Sejm RP PaweA� BaA�kowski,A� reprezentujA�cyA� AslA�ski ZwiA�zek PiA�ki NoA?nej JarosA�aw Kaczmarek, prezesi PodokrA�gA?w PiA�ki NoA?nej w ChrzanowieA� i Olkuszu JA?zef CichoA� i BolesA�aw Asciepura, radny Rady Miejskiej w Jaworznie Krzysztof Lehnort, Beata Fik z RISER Sp. z o.o., mecenas ZdzisA�aw Glimos, Zbigniew Ziegert dyrektor Aqua Hotel, radny Rady Miejskiej w Sosnowcu MichaA� ZajA�c oraz prezes LKS a�zCiA�A?kowiankaa�? Jaworzno, radny Rady Miejskiej w Jaworznie Janusz CioA�czyk. PamiA�tkowym pucharem uhonorowano zasA�uA?onego dla a�zCiA�A?kowiankia�? zawodnika, dziaA�acza i trenera PawA�a BulgA�.A� Jednak najwiA�ksze emocje wzbudziA�y zmagania druA?yn w kategorii open, gdzie nie brakowaA�o znanych nazwisk z ligowych boisk. Ostatecznie triumfatorem zostaA� team reprezentujA�cy NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? Tauron Wydobycie S.A. ZG Sobieski, ktA?ry w finale po zaciA�tej rywalizacji pokonaA� oldbojA?w a�zSzczakowiankia�? 3-1. W a�zmaA�ym finale druA?yna jaworznickich policjantA?w po rzutach karnych okazaA�a siA� lepsza od LKS Fans, zaA� w spotkaniu o 5 miejsce a�zFUD-MEN pokonaA� 2-0 a�zFornita�?. Najlepszym zawodnikiem wybrano Jakuba Bujakiewicza, zaA� bramkarzem RafaA�a PolaA�skiego. Nagrody w tej kategorii wiekowej wrA�czali cA?rka Jana CioA�czyka- Wanda- oraz reprezentujA�cy PSS a�zSalosa�? prezes Marcin Sikorski i Waldemar BoA�kowski. MemoriaA� byA� okazjA� do uhonorowania mA�odzieA?owych druA?yn LKS a�zCiA�A?kowianka, ktA?re w poprzednim sezonie wywalczyA�y mistrzostwo PodokrA�gu ChrzanA?w. OkazaA�e puchary wraz z medalami i piA�kami wrA�czyA� ciA�A?kowickim juniorom starszym oraz trampkarzom prezes PodokrA�gu ChrzanA?w JA?zef CichoA�. Z kolei piA�ki wrA�czyli na rA�ce ciA�A?kowickich szkoleniowcA?w JarosA�aw Kaczmarek reprezentujA�cy podczas MemoriaA�u AslA�ski ZwiA�zek PiA�ki NoA?nej i PodokrA�g Sosnowiec oraz BolesA�aw Asciepura prezes PodokrA�gu PiA�ki NoA?nej w Olkuszu.

https://lh3.googleusercontent.com/2vE3Ay7HatMeVUqoBquqWpYIrcvbUWTthiZu7vNnpaWxA_c20lD4fMZTDamBxtvlflwnejdtc-lwA1zOcNIpIFZYen3qJ5wmy7iIIsU0xbPF4QhYhVaD9vEP-3NV5AQJsTvS4ZGdbkw=w985-h659-no

https://lh3.googleusercontent.com/5PVXLHrbexebnRjWSQxini62Hi-15wQoPXL4C5P2rFLqHjco4Y_UWHhdn4uMwzte5p49LgAo3I6dTd6H3YtNzxDkTuuV2sOTrw2145jAvOdKaI7gfOAIMBlTXWpLQtcY9R3mib-R1ZQ=w985-h659-no

https://lh3.googleusercontent.com/00VoN0tJGe7ANR0dXL-y_SNRE5_3C7GuN7nldlyn7eVAEitEllRowpR4iMWdLPsrTpxbsICuCwiWHtDs55RelDCm8g1gBHuFdfFgbRI4fLPwuts372DxdCjEUnukxXJ0f6-ZdWrcQ9U=w985-h659-no

Na starcie III CiA�A?kowickiego Nordic Walking stanA�A�o 42 uczestnikA?w (najstarszy 75 l.), ktA?rzy prowadzeni przez doA�wiadczonA�A� instruktorkA� fitness i nauczyciela WF EwA� Krzywosz, dotarli do mety, po przebyciu przeszA�o 4 kilometrowej trasy. Po raz pierwszy na trasA� CiA�A?kowickiego Nordic Walking wyruszyA� poseA� na Sejm RP PaweA� BaA�kowski, ktA?ry w dobrej formie dotarA� do mety.

Z kolei do IV CiA�A?kowickiego Biegu po Zdrowie zgA�osiA�o siA� 66 uczestnikA?w (najmA�odszy 4 l.), ktA?rzy rywalizowali na dystansach od 100 do 1100 metrA?w w 9 kategoriach od przedszkola do oldboja.

Najlepsze wyniki, stajA�c na podium osiA�gnA�li:

Przedszkolaki – dziewczA�ta 100 metrA?w
1. Aleksandra Romanowicz
2. Zuzanna Witecka
3. Oliwia Lesiak

Przedszkolaki – chA�opcy 100 metrA?w
1. Goran Landom
2. Jakub Kadula
3. Dominik Kwiatkowski

SzkoA�a Podstawowa klasy I- III dziewczA�ta 150 metrA?w
1. Emilia Krzywosz
2. Nadia Gacek

SzkoA�a Podstawowa klasy I-III chA�opcy 150 metrA?w
1. Jakub FrA�czek
2. Patryk Chudoba
3. Wiktor Chechelski

SzkoA�a Podstawowa klasy IV- VI dziewczA�ta 300 metrA?w
1.A�A� A�Aleksandra Radomska
2.A�A� A�Zuzanna Bujakiewicz
3.A�A� A�Julia Lesiak

SzkoA�a Podstawowa klasy IV-VI chA�opcy 300 metrA?w
1.A�A� A�Jan Macheje
2.A�A� A�Krystian DomagaA�a
3.A�A� A�Maciej Madejczyk

SzkoA�a Podstawowa klasa VII oraz oddziaA�y gimnazjalne chA�opcy 600 metrA?w
1.A�A� A�Oskar Radko
2.A�A� A�Gabriel FrA�czek
3.A�A�A� Marcel Ptak

OpenA� – kobiety 1100 metrA?w
1. Julia Warzecha
2. Teresa Szozda
3. Wioletta Klimczak

Open – mA�A?czyA?ni
1. Bartosz Pieczara
2. Patryk PaA?dziora
3. Patryk Klimczak

Pod nieobecnoA�A� Arkadiusza Szozdy (ktA?ry zwyciA�A?yA� we wszystkich dotychczasowych edycjach CiA�A?kowickiego Biegu po Zdrowie) w biegu w kategorii open zwyciA�A?yli zawodnicy druA?yny juniorA?w LKS a�zCiA�A?kowiankaa�? Bartosz Pieczara przed Patrykiem PaA?dziorA�. Natomiast wA�rA?d paA� ubiegA�oroczna triumfatorkaA� Teresa Szozda na finiszu ulegA�a Julii Warzecha. NajszybszymA� biegaczom nagrody wrA�czyli Wanda CioA�czyk oraz prezes LKS a�zCiA�A?kowiankaa�? Jaworzno, radny Rady Miejskiej Janusz CioA�czyk.

https://lh3.googleusercontent.com/SAUem_haYdhdNbbK72nuVpdc5g9vQFrkl8mZ2R3VT4MUzKFFIiKvT3o8B2wDdq2Js6GpeA8aP_lzYYQTNzTEzkKQisgxjLygJx_Twec56uoWC_sqQDDtiHyk2-pFBKyxIrRBy-eS910=w991-h659-no

https://lh3.googleusercontent.com/9FfCpebPThs2LvI2CKjOrsrKvMptFevA3IuKFNt09K9SkKtHZlN7hKC8ObeK-zEJPZ2Da3GPC_SXu_HNhXFvb0AOAjwe9hNo-Yr7PSwYna0EZToFT3uI2NzNEedhQmWDYc_1yvj5Ttc=w930-h659-no

https://lh3.googleusercontent.com/Nd5SlfnyQzJPcBueucrU2UdQcyaGgA5bI-_3zxB9aDjtfdLWBTTdz5HSZ5pzXL1OyWktXN23xRhoOMf4L9pO6ZeBKmPA09QVKFeFFXkc1WQDZCbmoSCI4eTYCEvI85nLaMRAZfls4Sg=w991-h659-no

Sporym zainteresowaniem, wzbudzajA�c wielkie emocje, cieszyA� siA� rA?wnieA? WielobA?j Rodzinny w ktA?rym wystartowaA�o 15 duetA?w. ZwyciA�A?yliA� AdelajdA� i MiA�osz Radko przed Grzegorzem i Dawidem Kowalskimi oraz MichaA�em i HaniA� Cyba.. Dla rodzin biorA�cych udziaA� w wieloboju jak co roku przewidziano nagrody specjalne. ByA�y to: 2 zaproszenia rodzinne do restauracji a�zCzarna PerA�aa�? o wartoA�ci 150 zA� w AQUA Hotelu,A� 2 zaproszenia na kolacjA� dla dwojga w restauracji MEGA PIZZA, 3 miesiA�czne karnety rodzinny na siA�owniA�- fitness a�zEURO GYMa�?, 3 karnety na rodzinne strzyA?enie w salonach fryzjerskich Afro i Maja, 1 rodzinnyA� karnet do jaworznickiego Multikina w galerii 2A� Galena, zaproszenia do Salonu Kosmetycznego a�zFIONAa�?.

Organizatorzy zadbali aby prA?cz emocji sportowych nie zabrakA�o innych atrakcji dla dzieci i dorosA�ych. W bloku zdrowie bezpieczeA�stwo i zabawaA� na stanowisku ZarzA�du Miejskiego PCK w Jaworznie od godziny 10.00 dyA?urowaA�y wolontariuszki PCK z prezes AnnA� GrelowskA� i TeresA� Aswierkosz- Prostak. Ponadto do dyspozycji wszystkich chA�tnych pozostawaA�y, strzelnica paintballowa a�zPaintball w Polscea�? Piotr Dzikia�?, dmuchaA�ce Agencji Artystycznej Roban. W bloku zabawowym, ktA?ry rozpoczA�A� siA� o godzinie 13.00 moA?na byA�o skorzystaA� zA� dzieciA�cych makijaA?y wykonywanych przez Klubik DzieciA�cy Malutkie Misie.A� Na stanowisku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie, z alkogoglami, narkogoglami i smokerlyzerem dyA?urowaA�y uA�miechniA�te Katarzyna Drej z OA�wiaty Zdrowotnej i Katarzyna DomagaA�a z Higieny Dzieci i MA�odzieA?y.

Na Scenie PrzyjaciA?A� wystA�pili wzbudzajA�c aplauz widowni: znany z programu a�zMam Talenta�? znakomity iluzjonista z Chorzowa Tomasz Kabis w widowisku a�zMagic Showa�?, duet Paso Doble Irena Dudziak- MieczysA�awa GA�owacz i 12 tancerek Hula Donna Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (z taA�czA�cA� instruktorkA� AnetA� SzczyrzycA�) oraz gwiazdy wieczoru, pochodzA�ce z CiA�A?kowic uczestniczki programu X-Factor siostry Ewa i Katarzyna GoA�awskie. WystA�piA� rA?wnieA? solista Kazimierz GA�owacz.

MemoriaA�- koordynowany przez Janusza i WandA� CioA�czyk, oprA?cz upamiA�tnienia postaci waA?nego dla lokalnej spoA�ecznoA�ci dziaA�acza sportowego i spoA�ecznego, byA� zachA�ta do zdrowego ruchu we wszystkich wymiarach i pA�aszczyznach, a szczegA?lnie do aktywnoA�ci przebiegajA�cej rodzinnie. Nad zabezpieczeniem medycznym czuwali karetka pogotowia ratunkowego z ratownikami z DAN-RECH Daniel Porc oraz dyplomowana pielA�gniarka Zofia KaraA�.

Organizatorzy skA�adajA� gorA�ce podziA�kowania podmiotom wspA?A�pracujA�cym, osobom i instytucjom, za udzielone wsparcie.A� A sA� to: AslA�ski UrzA�d MarszaA�kowski oraz marszaA�ek WojewA?dztwa AslA�skiego Wojciech SaA�uga i wicemarszaA�ek StanisA�aw DA�browa, poseA� do Parlamentu Europejskiego JarosA�aw Kalinowski, poseA� na Sejm RP PaweA� BaA�kowski, Ministerstwo Sportu i Turystyki, a�zFUD-MENa�? JarosA�aw FudaA�a, Lucjan FudaA�a, Leszek FudaA�a SpA?A�ka Jawna,, ZakA�ad Meblowy a�zFORNITa�? Marek Pieczara,, RISER Sp. z o.o. (Piotr i Marek GA?ralczyk), GA?rnoA�lA�skie PrzedsiA�biorstwo WodociA�gowe S.A., Agencja Artystyczna ROBAN, Komenda Miejska Policji, Gmina Jaworzno, PSS a�zSalosa�? oraz prezesi Marcin Sikorski i Wenancjusz Ples, radny Rady Miejskiej w Jaworznie Krzysztof Lehnort, przewodniczA�cy Komisji Sportu Rady Miejskiej w Sosnowcu MichaA� ZajA�c, Miejski OA�rodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, Tomasz Obarski, kwiaciarnia Pat-Dam, JA?zefa Szymiec, OA�rodek A�wiczeA� SiA�owych a�zEURO GYMa�? MirosA�aw WojtyA�a, Mega Pizza Marcin Sobiech, AQUA Hotel SA�awomir Sroka, Multikino S.A. a�� kino w galerii Galena w Jaworznie (A?ukasz Szot), salon fryzjerski a�zAFROa�?, salon fryzjerski a�zMajaa�?, salon kosmetyczny a�zFionaa�?, OSP CiA�A?kowice oraz prezes Adrian Majewski, OSP Byczyna oraz prezes Edward A�wik,A� Beata Fik, MaA�gorzata Wojciechowska, PaweA� Duda, Piotr a�zDzikia�? CioA�czyk, Zbigniew Ziegert oraz Arkadiusz Szozda.

SA�owa uznania naleA?nA� siA� wolontariuszom, wA�rA?d ktA?rych znaleA?li siA�: Anna Milewska, Katarzyna CioA�czyk,A� Ewa Krzywosz, Barbara KoA�odziejczyk, Zofia FryA�, Karolina Kornaga, Joanna Radomska, Mariola Nibisz, StanisA�awa Grzywa,Emilia Nowak, Natalia TaboA�, MaA�gorzata Kocot, Zofia KaraA�, Aleksandra FrA�czek, Andrzej i Tomasz Majka, Janusz Pieczara, Zbigniew Lorek, PaweA� i Piotr Bulga, BartA�omiej GA�dA�ek, Andrzej Kita, RadosA�aw Madera, Krystian Krzysiek, Damian PstraA� (DJ Damiano), Marcin PstraA�, RafaA� Wiernek (WiewiA?r), Arkadiusz RogA?A?, Damian Wiernek, JA?zef Ziarko, Tomasz StachaA�czyk, Szymon Pieczka, Wojciech Tomasiewicz, Grzegorz Kucharski, Mateusz Szynalik, Jakub Aslusarczyk, Zbigniew Pacia, RadosA�aw Madera, Sebastian Balner, Gabriel FrA�czek, MiA�osz Paluch, Mateusz Kita, Daniel BaraA�skiA� i inni.

https://lh3.googleusercontent.com/Y1sSubKyxNRB4oQ6FTR9tgQaNRhi2z76XGNzdKPfw2tAg09wqu4DUz5RbB0YiC6ivprdADp-8m-UYKQqRYkdl-jUfgB0y5weFIENOPrv2c_EhCYX-VrNavqkMMuYmywgV8d3PhJVa9c=w967-h659-no

https://lh3.googleusercontent.com/Y-mhsN8VRKZE18hasMEagoflYqU6jzYstP0JNPFFIHhin8Qsef5e6eC4ZqYnPSXlF0ioSVcR1C6yniJPiJdw5AM3X6goFQ23w51qA303E9oF07hbSpqzpaSUNpvyrVv49QF48AsJ2QQ=w991-h659-no

https://lh3.googleusercontent.com/Pbc_D68eiIRheutZ9j3yn5jOVGq9lDk0mgOh62EYUlubnaDQuvM1grZvTef_Yrf-l80OvVEoJtZFCkCprvBTFg5zrFWU4clEuJJ-EGdKp1TcYbLHDuZ_GxI8eDU8EBfDOARNtYbMqUM=w985-h659-no

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.