Wymiana nawierzchni jezdni na A4 Katowice-KrakA?w

Udostępnij na:

autostrada a4W czwartek okoA�o godziny 19 na bezpA�atnym fragmencie autostrady A4 Katowice-KrakA?w rozpoczA�A�y siA� prace zwiA�zane z wymianA� nawierzchni jezdni na odcinku okoA�o 7 km. Prace bA�dA� prowadzone pomiA�dzy wA�zA�ami Murckowska w Katowicach (skrzyA?owanie A4 z DK 86) i BrzA�czkowice w MysA�owicach (skrzyA?owanie A4 z S1 Cieszyn/Warszawa), na jezdni w kierunku Katowic. Stalexport Autostrada MaA�opolska S.A. (SAM S.A.) remontuje teA? nawierzchniA� jezdni do Krakowa na okoA�o 4-kilomertowym odcinku pomiA�dzy wA�zA�em Rudno (kier. Alwernia/Krzeszowice), a Placem Poboru OpA�at w Balicach. 11 wrzeA�nia prace na tym odcinku zostanA� przeniesione na jezdniA� w kierunku Katowic na odcinek 2,9 km. ZakoA�czenie wymiany nawierzchni jezdni planowane jest w drugiej poA�owie paA?dziernika br.

facebook buttonWymiana nawierzchni miA�dzy wA�zA�em Murckowska w Katowicach (km 341), a wA�zA�em BrzA�czkowice w MysA�owicach (km 348) na jezdni w kierunku Katowic bA�dzie wymagaA�a wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu. 7 wrzeA�nia od godziny 19 do godziny 6 rano dnia nastA�pnego oraz od 10 do 13 wrzeA�nia w godzinach od 19 do 7 rano na jezdni do Krakowa na odcinku ok. 500 m. jezdnia zostanie zwA�A?ona do jednego pasa. Z kolei od 13 wrzeA�nia ruch na tym odcinku, w obu kierunkach, odbywaA� siA� bA�dzie dwoma zwA�A?onymi pasami z ograniczeniem prA�dkoA�ci do 80 km/h. Po finalnej zmianie organizacji ruchu, na jezdni do Katowic prowadzony bA�dzie remont nawierzchni, ktA?ry zakoA�czy siA� w drugiej poA�owie paA?dziernika 2017 r.

a�� Na bezpA�atnym odcinku autostrady od wA�zA�a Murckowska do wA�zA�a BrzA�czkowice w MysA�owicach, w szczytowych momentach natA�A?enie ruchu bywa nawet trzykrotnie wiA�ksze, niA? na pozostaA�ej czA�A�ci koncesyjnego odcinka autostrady A4. Newralgicznym miejscem na tym odcinku, szczegA?lnie w godzinach porannych, moA?e byA� jezdnia do Katowic, stA�d podrA?A?ujA�cych w tym kierunku prosimy o uwzglA�dnienie dA�uA?szego czasu przejazdu a�� mA?wi RafaA� Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada MaA�opolska S.A.

SAM S.A. wymienia rA?wnieA? nawierzchniA� na okoA�o 4-kilometrowym odcinku miA�dzy wA�zA�em Rudno (km 392), a Placem Poboru OpA�at w Balicach. Obecnie remontowana jest jezdnia w kierunku Krakowa, natomiast od 11 wrzeA�nia prace przy wymianie nawierzchni na krA?tszym 2,9 kilometrowym odcinku rozpocznA� siA� na jezdni do Katowic. W miA�dzyczasie – od 8 do11 wrzeA�nia w godzinach od 19 do 10 – na obu jezdniach autostrady, na odcinku ok. 500 m, jezdnia zostanie zwA�A?ona do jednego pasa. Ruch bA�dzie odbywaA� siA� z ograniczeniem prA�dkoA�ci do 80 km/h. ZakoA�czenie prac na ww. odcinku planowane jest na poczA�tek paA?dziernika.

O pracach prowadzonych na A4 Katowice-KrakA?w koncesjonariusz sukcesywnie informuje rA?wnieA? za poA�rednictwem stron: www.via4.pl, www.autostrada-a4.pl, poprzez twitter (@A4KatKra) i facebook (a4katowicekrakow).

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.