Otwarcie sali gimnastycznej przy SP 19

Udostępnij na:

otwarcie sali gimnastycznejNiezwykle hucznie rozpoczA�A� siA� rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie. Wydarzenie bowiem zbiegA�o siA� z otwarciem nowoczesnej i nowo wybudowanej sali gimnastycznej. W uroczystoA�ciach i wspA?lnej zabawie udziaA� wziA�li uczniowie, grono pedagogiczne oraz przedstawiciele instytucji miejskich i wA�adz Jaworzna m.in. Prezydent Miasta PaweA� Silbert wraz z zastA�pcami – MonikA� Bryl i Tadeuszem Kaczmarkiem.

Nie moA?na jednak powiedzieA�, A?e to uczniowie byli jedynymi bohaterami pierwszego dnia szkoA�y. Od 1 wrzeA�nia nowym dyrektorem placA?wki zostaA�a Kinga JA�drzejek. U progu nowego roku ze szkoA�A� poA?egnaA�a siA� Liliana SowisA�o, dotychczasowa dyrektor SP nr 19, ktA?ra przeszA�a na emeryturA�.

facebook button

otwarcie sali gimnastycznej 2

Nowa sala gimnastyczna

DobiegA�y koA�ca prace wykoA�czeniowe nowego budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19 i boiska wielofunkcyjnego w Jeziorkach. Na ten cel gmina przeznaczyA�a w ubiegA�ym roku ponad 2,8 mln zA�. Kolejne 700 tysiA�cy pochodziA�o ze A�rodkA?w pozyskanych od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

DziA�ki temu od nowego roku szkolnego uczniowie bA�dA� mogli korzystaA� z nowoczesnego budynku dobudowanego do szkoA�y podstawowej.Obiekt posiada nowe przyA�A�cza, a na jego terenie powstaA�o 9 miejsc postojowych, w tym dla osA?b niepeA�nosprawnych. Zamontowano rA?wnieA? nowoczesny system ogrzewania i przygotowania ciepA�ej wody poprzez pionowe pompy ciepA�a.

Sala gimnastyczna, A�A�cznik i zaplecze szatniowo-sanitarne to jednokondygnacyjny budynek o zrA?A?nicowanych wysokoA�ciach. Obiekt zostaA� dobudowany do budynku SzkoA�y Podstawowej i funkcjonalnie z niA� poA�A�czony. Sala gimnastyczna zapewnia 60 miejsc siedzA�cych oraz jest wyposaA?ona w niezbA�dne urzA�dzenia sportowe. W A�A�czniku szkoA�y powstaA� natomiast nowy wA�zeA� jadalniany z moA?liwoA�ciA� przygotowywania posiA�kA?w na miejscu.

Finalnym etapem prac bA�dzie wykonanie poczA�tkowej fazy termomodernizacji istniejA�cego budynku szkoA�y z wykorzystaniem odnawialnych A?rA?deA� energii, co pozwoli na moA?liwoA�A� uzyskania zewnA�trznych A�rodkA?w.

otwarcie sali gimnastycznej 3

MateriaA� pochodzi ze strony www.um.jaworzno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.