Obradowała komisja „Mieszkania za remont”

Udostępnij na:

remont lokalW środę 20 września br., w siedzibie MZNK zebrała się Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która zaopiniowała wnioski o przydział mieszkania za remont. Jednostka ogłasza listę osób uprawnionych do zawarcia umowy.

facebook buttonSpołeczna Komisja Mieszkaniowa pod kierownictwem zastępcy prezydenta miasta Tadeusza Kaczmarka zaopiniowała wszystkie wnioski o przydział mieszkań gminnych przeznaczonych do remontu w oparciu o regulamin Komisji i sporządziła listę osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na udostępnienie mieszkania gminnego w celu wykonania remontu.

- Program mieszkanie za remont to nowość w naszym mieście. Jest realną odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania jaworznian, jednocześnie stanowi szansę na zmniejszenie liczby pustostanów w naszej gminie  – powiedział zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.

Ruszył program „Mieszkanie za remont”

Wpłynęło 228 wniosków na mieszkanie za remont

Jak czytać listę?

Do tego artykułu załączone są dwa pliki. Pierwszy zawiera listę 39 mieszkań oraz imiona i nazwiska osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK. Drugi plik zawiera kompletną listę 50 mieszkań gminnych, które były przeznaczone do programu wraz z nazwiskami osób, które ubiegały się o przydział każdego mieszkania i liczbą punktów jaką uzyskały w trakcie oceny ich wniosków.

Listy dostępne są także w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b.

Ile mieszkań zostało przyznanych?

Na sześć spośród oferowanych mieszkań nie było chętnych. Na pięć kolejnych były złożone wnioski, ale jedyne osoby, które te wnioski złożyły otrzymały możliwość wynajęcia innego mieszkania. Widnieje pod nimi zapis „brak osób uprawnionych do przydziału”.

W przypadku gdy w toku oceny wniosków dwie osoby ubiegające się o przydział tego samego mieszkania zdobyły taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data złożenia wniosku.

Co dalej?

Osoby, których nazwiska znajdują się na liście otrzymają skierowania do zawarcia umowy o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu.

Przypominamy, ze zgodnie z uchwałą taki remont może trwać maksymalnie 4 miesiące. W czasie jego trwania najemcy będą zobowiązani do uiszczania jedynie opłat za media. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracownika MZNK, wnioskodawcy będą mogli podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Gdzie zgłaszać się po informacje?

Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi punktacji przyznawanej wnioskom w programie Mieszkanie za remont MZNK publikuje kryteria kwalifikacji punktowej przyjęte przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Wnioski o przydział mieszkania w ramach programu Mieszkanie za remont przeszły wstępną ocenę pod względem wymogów formalnych określonych w uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów zostały odrzucone. Natomiast te pozytywnie ocenione zostały przekazane do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Komisja działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, w którym określona jest między innymi kwalifikacja punktowa warunków zamieszkania w programie Mieszkanie za remont. Przy przydziale punktów poszczególnym wnioskodawcom komisja uwzględnia między innymi: powierzchnię mieszkalną na jedną osobę w dotychczas zajmowanym mieszkaniu, miejsce zamieszkania, liczebność rodziny (np. rodziny wielodzietne oraz samotne matki lub ojcowie otrzymują dodatkowe punkty), posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności i inne.

Pełna punktacja przydzielana przez komisję w załączniku poniżej.

Mieszkanie za remont. Lista osób uprawnionych do podpisania umowy.
Mieszkanie za remont. Lista mieszkań z punktacją wnioskodawców..
Punktacja – Mieszkanie za remont
Autor: MZNK Jaworzno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.