Wnioski o „500+” od 1 sierpnia!

Udostępnij na:

500 plusOd 1 sierpnia do 30 wrzeA�nia br. bA�dzie moA?na skA�adaA� wnioski na nowy okres A�wiadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”. W Jaworznie za realizacjA� ustawy o pomocy paA�stwa w wychowywaniu dzieci popularnie zwanA� ustawA� „500+” odpowiada Miejski OA�rodek Pomocy SpoA�ecznej.

facebook button- Przed nami duA?e, ale ambitne wyzwanie organizacji nowego okresu skA�adania wnioskA?w o A�wiadczenia rodzinne. Startujemy zgodnie z planem 1 sierpnia, od tego terminu moA?na bA�dzie zA�oA?yA� wnioski na nowy okres A�wiadczenia Rodzina 500+, jak i zasiA�ki rodzinne. Wszystkimi sprawami z tego obszaru zajmuje siA� Miejski OA�rodek Pomocy SpoA�ecznej. Tak, jak w ubiegA�ym roku, pracownicy MOPS bA�dA� pomagaA� wnioskodawcom w kompletnym zA�oA?eniu formularzy – tA�umaczy Monika Bryl, ZastA�pca Prezydenta Miasta. - Jestem pewna, A?e kolejny okres przyznawania A�wiadczeA� przebiegnie bez problemA?w. MieszkaA�cy majA� aA? dwa miesiA�ce na zA�oA?enie wnioskA?w, zarA?wno tradycyjnie w punktach jak i elektronicznie. Jak waA?nym programem jest Rodzina 500+ pokazujA� wszystkie statystyki, jednak najwaA?niejsze sA� pozytywne opinie i zadowolenie samych rodzin, ktA?rych budA?ety domowe zasilone zostaA�y pieniA�dzmi z tego programu.

Wnioski moA?na skA�adaA�:

OsobiA�cie w nastA�pujA�cych Punktach ObsA�ugi:

 • DziaA� AswiadczeA� Wychowawczych MOPS – ul. Grunwaldzka 235,
 • Miejski OA�rodek Pomocy SpoA�ecznej – ul. PA?A�nocna 9 b – III piA�tro – pokA?j 314 i 316.

Czas pracy punktA?w obsA�ugi

 • PoniedziaA�ek – A�roda: 8:00 – 15:00
 • Czwartek: 8:00 – 16:00
 • PiA�tek: 8:00 – 14:00

Telefon kontaktowy: 32 76 29 192, 32 76 29 194

Przez internet (preferowane):

 • za pomocA� portalu Empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl),
 • za pomocA� Platformy UsA�ug Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl),
 • za pomocA� elektronicznej Platformy UsA�ug Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),
 • za pomocA� systemu teleinformatycznego bankA?w krajowych A�wiadczA�cych usA�ugi drogA� elektronicznA�.
 • Za poA�rednictwem poczty na adres: Miejski OA�rodek Pomocy SpoA�ecznej w Jaworznie, ul. PA?A�nocna 9b.

Wnioski moA?na pobieraA�:

 • Ze strony internetowej Miejskiego OA�rodka Pomocy SpoA�ecznej w Jaworznie (www.mops.jaworzno.pl).
 • OsobiA�cie w Punktach ObsA�ugi w terminach i godzinach wyA?ej wymienionych.
 • w Sekretariacie MOPS (ul. PA?A�nocna 9 b , II piA�tro),
 • w Dziale AswiadczeA� Wychowawczych MOPS (ul. Grunwaldzka 235).
 • w Punkcie Informacyjnym UrzA�du Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33).

Nowy okres A�wiadczeniowy dla Programu Rodzina 500+, zasiA�kA?w rodzinnych oraz A�wiadczeA� pomocy spoA�ecznej: 1 paA?dziernika 2017 r. – 30 wrzeA�nia 2018 r.

Podstawowe informacje o zasadach przyznawania A�wiadczenia wychowawczego:

 • DecyzjA� Prezydenta Jaworzna realizatorem ustawy 500+ w mieA�cie jest Miejski OA�rodek Pomocy SpoA�ecznej.
 • Aswiadczenie wynosi 500 zA� miesiA�cznie na kaA?de uprawnione dziecko.
 • Aswiadczenie wychowawcze przysA�uguje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 • Aswiadczenie bA�dzie przysA�ugiwaA� do ukoA�czenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko A�wiadczenie przysA�uguje niezaleA?nie od dochodu.
 • Rokiem kalendarzowym, z ktA?rego dochody stanowiA� podstawA� do ustalenia A�wiadczenia wychowawczego jest rok 2016.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko A�wiadczenie przysA�uguje po speA�nieniu kryterium dochodowego: 800 zA� netto na osobA� w rodzinie lub 1.200 zA� netto jeA�li w rodzinie jest wychowywane dziecko niepeA�nosprawne.
 • Przy ustalaniu dochodu peA�noletnie dziecko – do ukoA�czenia 25 lat – liczy siA� do skA�adu rodziny, jeA?eli pozostaje na utrzymaniu rodzicA?w.
 • Aswiadczenie wychowawcze nie bA�dzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych A�wiadczeA�, m.in. z pomocy spoA�ecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiA?w dla uczniA?w i studentA?w.
 • Aswiadczenie bA�dzie ustalane decyzjA� administracyjnA�.

WiA�cej informacji na temat zasad i kryteriA?w przyznawania A�wiadczenia na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpoA�ecznej – www.mrpips.gov.pl oraz na stronie MOPS – www.mops.jaworzno.pl

MateriaA� pochodzi ze strony www.um.jaworzno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.