Wnioski o „500+” od 1 sierpnia!

Udostępnij na:

500 plusOd 1 sierpnia do 30 września br. będzie można składać wnioski na nowy okres świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”. W Jaworznie za realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci popularnie zwaną ustawą „500+” odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

facebook button- Przed nami duże, ale ambitne wyzwanie organizacji nowego okresu składania wniosków o świadczenia rodzinne. Startujemy zgodnie z planem 1 sierpnia, od tego terminu można będzie złożyć wnioski na nowy okres świadczenia Rodzina 500+, jak i zasiłki rodzinne. Wszystkimi sprawami z tego obszaru zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak, jak w ubiegłym roku, pracownicy MOPS będą pomagać wnioskodawcom w kompletnym złożeniu formularzy – tłumaczy Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta. - Jestem pewna, że kolejny okres przyznawania świadczeń przebiegnie bez problemów. Mieszkańcy mają aż dwa miesiące na złożenie wniosków, zarówno tradycyjnie w punktach jak i elektronicznie. Jak ważnym programem jest Rodzina 500+ pokazują wszystkie statystyki, jednak najważniejsze są pozytywne opinie i zadowolenie samych rodzin, których budżety domowe zasilone zostały pieniędzmi z tego programu.

Wnioski można składać:

Osobiście w następujących Punktach Obsługi:

 • Dział Świadczeń Wychowawczych MOPS – ul. Grunwaldzka 235,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Północna 9 b – III piętro – pokój 314 i 316.

Czas pracy punktów obsługi

 • Poniedziałek – środa: 8:00 – 15:00
 • Czwartek: 8:00 – 16:00
 • Piątek: 8:00 – 14:00

Telefon kontaktowy: 32 76 29 192, 32 76 29 194

Przez internet (preferowane):

 • za pomocą portalu Empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl),
 • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl),
 • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),
 • za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
 • Za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b.

Wnioski można pobierać:

 • Ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (www.mops.jaworzno.pl).
 • Osobiście w Punktach Obsługi w terminach i godzinach wyżej wymienionych.
 • w Sekretariacie MOPS (ul. Północna 9 b , II piętro),
 • w Dziale Świadczeń Wychowawczych MOPS (ul. Grunwaldzka 235).
 • w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33).

Nowy okres świadczeniowy dla Programu Rodzina 500+, zasiłków rodzinnych oraz świadczeń pomocy społecznej: 1 października 2017 r. – 30 września 2018 r.

Podstawowe informacje o zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego:

 • Decyzją Prezydenta Jaworzna realizatorem ustawy 500+ w mieście jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.
 • Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia świadczenia wychowawczego jest rok 2016.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
 • Przy ustalaniu dochodu pełnoletnie dziecko – do ukończenia 25 lat – liczy się do składu rodziny, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 • Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
 • Świadczenie będzie ustalane decyzją administracyjną.

Więcej informacji na temat zasad i kryteriów przyznawania świadczenia na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mrpips.gov.pl oraz na stronie MOPS – www.mops.jaworzno.pl

Materiał pochodzi ze strony www.um.jaworzno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.