Senioralia w Jaworznie!

Udostępnij na:

W poniedziaA�ek 28 sierpnia seniorzy spotkajA� siA� na Plantach w Jaworznie. AtrakcjA� bA�dzie koncert ZespoA�u PieA�ni i TaA�ca a�zAslA�ska�? oraz Teresy Werner.
facebook buttonImpreza ma mieA� przede wszystkim charakter plenerowy. Potrwa od godz. 12.00 do 18.00. Tegoroczne hasA�o przewodnie SenioraliA?w to a�zZdrowie i aktywnoA�A�a�?.

NajwaA?niejszym punktem SenioraliA?w jest promowanie Koperty A�ycia (wydawanej z tzw. Kopertobusa) oraz nowego elementu kampanii AslA�skie dla Seniora, czyli Paszportu Seniora. KaA?dy senior-uczestnik otrzyma taki paszport (bA�dzie mA?gA� zrobiA� sobie zdjA�cie w fotobudce) i na stoisku wypeA�niA� podstawowe dane oraz wkleiA� zdjA�cie do paszportu.

W specjalnie utworzonym miasteczku seniorA?w znajdA� siA� trzy strefy:

Strefa Zdrowia, w ktA?rej na poszczegA?lnych stoiskach lekarze specjaliA�ci bA�dA� udzielali porad i przeprowadzali drobne zabiegi. Ponadto bA�dzie tam kardiobus, osteobus, spirobus, masaA?yA�ci (masaA? relaksacyjny gA�owy i karku), pomiary ciA�nienia i cukru. W strefie zdrowia umieszczony zostanie a�zkopertobusa�?, w ktA?rym rozdawana bA�dzie Koperta A�ycia, a takA?e stoisko z Paszportem Seniora. StrefA� zdrowia uzupeA�ni stoisko warsztatA?w kulinarnych, gdzie seniorzy bA�dA� uczyA� siA� gotowaA� zdrowe posiA�ki, a takA?e skorzystajA� z porad dietetyka. BA�dzie moA?na wysA�uchaA� wykA�adA?w edukacyjnych o tematyce medycznej, m.in. a�zABC zdrowia senioraa�? a�� prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, a�zProfilaktyka upadku a�� jak bezpiecznie upaA�A�a�? a�� lekarz AsUM oraz pokazy samokontroli i warsztaty udzielania pierwszej pomocy. ZostanA� przeprowadzone rA?wnieA? pokazy pierwszej pomocy wraz z krA?tkim wykA�adem profilaktycznym (pokazy i wykA�ad poprowadzi dyr. WPR Artur Borowicz). Firma Bayer na swoim stoisku przeprowadzi badania wzroku pod kA�tem AMD i bA�dzie zapraszaA�a do wspA?A�pracujA�cych przychodni na bezpA�atne badania przesiewowe wzroku. Europejska Grupa Medyczna na swoim stoisku bA�dzie przeprowadzaA�a badania pod kA�tem zachorowania na zaA�mA�.

Strefa aktywnoA�ci, w ktA?rej odbywaA� siA� bA�dA� A�wiczenia sportowe z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury (siA�ownie w plenerze) oraz terenA?w zielonych, w tym m.in. pilates, zumba, marsze nordic walking. ArtyA�ci ZespoA�u PieA�ni i TaA�ca AslA�sk przeprowadzA� warsztaty taneczne, estetyki ruchu i wokalne. Firma Cargo zapewnia symulatory dachowania oraz alkogogle. Znane postaci A�wiata sportu poprowadzA� trening sportowy i kilkunastominutowe A�wiczenia dla seniorA?w. Zostanie zaprezentowana kolekcja zabytkowych rowerA?w, wraz z przeprowadzeniem pogadanki oraz jazdami testowymi. Komenda Miejska Policji (maskotka Sznupek) bA�dzie rozdawaA�a Karty ICE oraz ksiA�A?eczki edukacyjne BezpieczeA�stwo Trzeciego Wieku oraz ulotki o bezpieczeA�stwie.

Strefa relaksu, w ktA?rej seniorzy bA�dA� mogli odpoczA�A� oraz zapoznaA� siA� z ofertA� warsztatA?w manualnych, ktA?re przygotujA� organizacje pozarzA�dowe. W strefie tej odbA�dA� siA� warsztaty makijaA?u, wizaA?u, stylizacji fryzur, stylizacji oraz pielA�gnacji dA�oni. Ponadto znajdzie siA� tam stoisko bankA?w czasu, gdzie seniorzy bA�dA� mogli wymieniA� siA� umiejA�tnoA�ciami. ObecnoA�A� zapowiedzieli rA?wnieA? przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich. CaA�oA�ci dopeA�ni fotobudka, w ktA?rej seniorzy bA�dA� mogli wykonaA� pamiA�tkowe zdjA�cie, ktA?re moA?na bA�dzie wkleiA� takA?e do Paszportu Seniora. DodatkowA� atrakcjA� bA�dzie galowy koncert ZespoA�u PieA�ni i TaA�ca a�zAslA�ska�? oraz Teresy Werner. W strefie relaksu bA�dzie usytuowany kA�cik malucha, gdzie seniorzy bA�dA� mogli pozostawiA� swoje wnuki, ktA?rym animatorzy zapewniA� zabawA� oraz edukacjA�, m.in. poprzez wspA?lne rysowanie, konkursy, malowanie buziek, czytanie bajek, spotkanie ze Sznupkiem itp. CzA�A�ciA� tej strefy bA�dzie takA?e kA�cik cateringowy, gdzie seniorzy bA�dA� mogli zjeA�A� ciepA�y posiA�ek oraz wypiA� napA?j.

BA�dA� takA?e rozdawane przewodniki turystyczne po wojewA?dztwie A�lA�skim, mapy atrakcji wojewA?dztwa oraz mapy tras rowerowych. Przeprowadzony zostanie konkurs z drobnymi nagrodami, zaA� na telebimie umiejscowionym przy scenie wyA�wietlane bA�dA� filmiki promujA�ce wojewA?dztwo A�lA�skie oraz kampaniA� AslA�skie dla Seniora.

Nad caA�oA�ciA� imprezy czuwaA� bA�dA� pracownicy UrzA�du MarszaA�kowskiego oraz wolontariusze ubrani w jednakowe koszulki, uA�atwiajA�ce identyfikacjA� osA?b mogA�cych sA�uA?yA� pomocA� uczestnikom imprez.

senioralia 2017 plakat

Autor: UrzA�d MarszaA�kowski WojewA?dztwa AslA�skiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.