Moja AktA?wka: kolejne e-udogodnienie dla pacjentA?w ZLO

Udostępnij na:

zlo jaworznoZespA?A� Lecznictwa Otwartego w Jaworznie wprowadza kolejA� e-usA�ugA� dla swoich pacjentA?w. Od teraz dziA�ki autorskiemu systemowi Moja AktA?wka wszyscy pacjenci ZLO bA�dA� mieli elektroniczny podglA�d do swojej kartoteki medycznej, w tym dostA�p do informacji o odbytych wizytach, rozpoznaniach, procedurach, usA�ugach oraz wynikach badaA� laboratoryjnych. Poprzez system moA?na teA? przekazaA� dokumentacjA� medycznA� do spA?A�ki.facebook button a�� Pacjenci, w wygodny i szybki sposA?b, mogA� otrzymaA� dane z kartotek, po ktA?re tradycyjnie musieliby udaA� siA� do naszego wybranego centrum medycznego. DziA�ki Mojej AktA?wce majA� teA? natychmiastowy dostA�p do wynikA?w badaA� laboratoryjnych a�� informuje Jacek Nowak, prezes ZespoA�u Lecznictwa Otwartego.

System Moja AktA?wka jest dostA�pny przez stronA� internetowA� spA?A�ki: zdrowie.jaworzno.pl i dedykowany jest pacjentom, ktA?rzy majA� zA�oA?onA� w ZLO deklaracjA� do POZ. Moja AktA?wka to kolejne e-udogodnienie oferowane przez spA?A�kA�. Jej pacjenci mogA� juA? korzystaA� poprzez stronA� internetowA� spA?A�ki z wynikA?w badaA� laboratoryjnych (wyniki badaA�) oraz rejestracji internetowej (e-rejestracja). Moja AktA?wka, w odrA?A?nieniu jednak od e-rejestracji, ktA?ra sA�uA?y do rezerwacji wizyt, daje pacjentom informacje o wizytach juA? odbytych i ich wynikach. Dla pacjentA?w dostA�pne bA�dA� dane od 1 lipca 2015 roku.

MA_4

Do korzystania z programu Moja AktA?wka (podobnie jak z elektronicznej rejestracji) upowaA?niajA� pacjenta unikalny identyfikator oraz hasA�o dostA�pu. Aby z niego korzystaA� naleA?y zarejestrowaA� siA� na portalu, ktA?ry wygeneruje maila aktywacyjnego, by go aktywowaA� naleA?y potwierdziA� (osobiA�cie lub za poA�rednictwem osoby upowaA?nionej) swojA� toA?samoA�A� w przychodni, w ktA?rej pacjent zA�oA?yA� deklaracjA� wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci, ktA?rzy korzystajA� juA? z e-rejestracji, nie muszA� odbieraA� identyfikatora. Wystarczy, A?e potwierdzA� swojA� toA?samoA�A� danymi z e-rejestracji, o ktA?re poprosi system w trakcie rejestracji.

a�� Moja AktA?wka to program z grupy oprogramowania medycznego Elektroniczny Rekord Pacjenta. To innowacyjne rozwiA�zanie umoA?liwiajA�ce pacjentom podglA�d do swojej historii leczenia, spotykane do tej pory gA�A?wnie w komercyjnych placA?wkach. Zamiast kopiowaA� i gromadziA� papierowA� dokumentacjA�, uA?ytkownicy majA� dostA�p do elektronicznych dokumentA?w. System jest bardzo prosty i intuicyjny. Aby z niego korzystaA� wystarczy jakikolwiek sprzA�t obsA�ugujA�cy internet: komputer, laptop, tablet, telefon komA?rkowy i przeglA�darka internetowa a�� mA?wi Marcin ZemA�a, twA?rca oprogramowania a�zMoja aktA?wkaa�? dla ZLO, wA�aA�ciciel firmy Informatics.

ZLO planuje rozwijaA� system, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami pacjentA?w. a�� Docelowo system ma przypominaA� pacjentowi o lekach, podawaA� wyniki diagnostyki obrazowej, informacje o bilansach dzieci w szkoA�ach. Moja AktA?wka to dedykowany dla ZLO system, dlatego moA?liwe jestA� wprowadzanie wielu kolejnych rozwiA�zaA�, ktA?re, jak mamy nadziejA�, podpowiedzA� nam nasi pacjenci. ZaleA?y nam, aby to wA�aA�nie oni byli gA�A?wnymi architektami tego rozwiA�zania a�� mA?wi Jacek Nowak, prezes ZLO.

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.