Kolejne miliony dla Jaworzna?

Udostępnij na:

kanalizacjaPoczA�tkiem lipca Narodowy Fundusz Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikowaA� ranking, w ktA?rym wniosek na realizacjA� VI fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego znalazA� siA� na 7 miejscu, na 149 zgA�oszonych. MoA?e to oznaczaA�, iA? po wakacjach Jaworzno uzyska kolejne milionowe dofinansowanie m.in. na realizowanA� od maja inwestycjA� w Byczynie oraz na dalszA� modernizacjA� Oczyszczalni AsciekA?w JeleA� DA�b.facebook button

-Projekt a�zModernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna a�� faza VIa�? przeszedA� pozytywnie ocenA� merytorycznA� pierwszego stopnia. ZnalazA� siA� na wysokim 7 miejscu. UzyskaA� 31 punktA?w, na 34. PrzekroczyA� tym samym prA?g wymaganych 55% punktA?w moA?liwych do uzyskania. Przed nami ocena merytoryczna drugiego stopnia, ktA?ra wedA�ug informacji z Narodowego Funduszu potrwa do koA�ca sierpnia. PeA�na lista wnioskA?w, z przyznanym dofinansowaniem, ma byA� znana 4 wrzeA�nia br. a�� wyjaA�nia Prezes ZarzA�du MPWiK JA?zef Natonek.

Jaworzno znalazA�o siA� w czoA�A?wce wraz z takimi miastami jak Warszawa, WrocA�aw, PoznaA�, Lublin, czy KoA�obrzeg. KaA?dy z projektA?w moA?e uzyskaA� maksymalnie 85% dofinansowania. JeA�li decyzja komisji bA�dzie pozytywna, MPWiK po wakacjach moA?e podpisaA� kolejnA� umowA� na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej. Przypomnijmy tylko, A?e od 2011 roku jaworznickie wodociA�gi przeznaczyA�y ponad 320 mln zA� na inwestycje polepszajA�ce standard A?ycia mieszkaA�cA?w. Na tA� kwotA� skA�ada siA� budowa nie tylko 100 km nowej kanalizacji, ale takA?e budowa nowego ujA�cia wody pitnej Piaskownia, modernizacja sieci wodociA�gowej, czy modernizacja czA�A�ci biologicznej Oczyszczalni AsciekA?w w Jeleniu.

Sama Byczyna stanowi trzon wniosku o dofinansowanie VI fazy. Zakres kanalizacji w Byczynie obejmuje okoA�o 35 km sieci sanitarnej dla 3523 mieszkaA�cA?w oraz modernizacjA� 15 km sieci wodociA�gowej. Jednak we wniosku znajdujA� siA� takA?e inne, waA?ne zadania.

-OprA?cz Byczyny, zA�oA?ony i oceniany wniosek obejmuje budowA� kanalizacji m.in. na osiedlu DA�browa Narodowa, RA?wna GA?rka i w okolicach Rynku w Jeleniu, a takA?e ul. Chopina, MarusarzA?wny, Szczelnik, A�ywicznej, Szelonka, Kruczej, Tylnej, Wandy, Aswistackiego i Kopernika. Za kolejne A�rodki, ktA?re mam nadzieje zostanA� nam przyznane, modernizacji poddana zostanie rA?wnieA? oczyszczalnia A�ciekA?w JeleA�-DA�b, a dokA�adnie jej czA�A�A� mechaniczna a�� dodaje Prezes Natonek.

W sumie podczas VI fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego moA?e powstaA� (lub zostanie zmodernizowanych) 70 km sieci sanitarnej i 37,38 km sieci wodociA�gowej. Skorzysta na tym 6 470 mieszkaA�cA?w Jaworzna. WartoA�A� caA�ego VI projektu szacowana jest na 122 902 847,11 zA�.

Autor: MPWiK Jaworzno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.