JBO 2018: Rusza weryfikacja merytoryczna

Udostępnij na:

jboDobiegA�a koA�ca formalna ocena wnioskA?w. Komisje zweryfikowaA�y ponad 70 propozycji mieszkaA�cA?w-17 do budA?etu ogA?lnomiejskiego i 55 do budA?etu dzielnicowego. Niestety, na etapie oceny formalnej odrzucono 3 propozycje, ktA?re nie speA�niA�y wymagaA� formalnych. Do oceny merytorycznej przekazanych zostanie 69 zadaA�.

facebook buttonPrzed nami drugi etap weryfikacji, teraz pracA� rozpocznA� WydziaA�y merytoryczne UM i jednostki podlegA�e gminie, ktA?re skontrolujA� m.in. zgodnoA�A� zadaA� z definicjA� zadania publicznego oraz wA�asnoA�A� terenA?w, na ktA?rych zaplanowane sA� poszczegA?lne przedsiA�wziA�cia wraz z kosztorysami tych projektA?w.

Weryfikacja merytoryczna zgodnie z harmonogramem zakoA�czy siA� we wrzeA�niu. WA?wczas poznamy ostatecznA� liczbA� zadaA� poddanych pod gA�osowanie w V edycji Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego.

Wykaz wnioskA?w speA�niajA�cych wymagania formalne

Autor: jbo.jaworzno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.