ZLO promuje zdrowie wA�rA?d jaworznian na AswiA�cie Rodziny

Udostępnij na:

zlo jaworzno250 mieszkaA�cA?w Jaworzna, w ramach akcji ZespoA�u Lecznictwa OtwartegoA� a�� a�zZdrowa rodzinaa�?, bA�dzie mogA�o przeprowadziA� bezpA�atne badania laboratoryjne. Zaproszenia na takie badania moA?na zdobyA� 20 maja podczas AswiA�ta Rodziny, w ktA?re spA?A�ka zaangaA?owaA�a siA� po raz kolejny.facebook buttonPodczas wydarzenia, na specjalnym stoisku, dostA�pny bA�dzie personel medyczny ZLO zachA�cajA�cy do badaA� zarA?wno dzieci i mA�odzieA?, jak i dorosA�ych.

a�� Wszyscy wiemy, A?e najwaA?niejsza jest profilaktykaA� a wczesne wykrycie chorA?b daje wiA�kszA� szansA� na peA�ne zdrowie. Mimo np. skA�onnoA�ci genetycznych czy teA? faktu, A?e znajdujemy siA� w jakiejA� grupie podwyA?szonego ryzyka, a nawet gdy juA? zdiagnozowano u nas chorobA�, czA�sto o niej zapominamy, dlatego postanowiliA�my zachA�ciA� mieszkaA�cA?w do przeprowadzania laboratoryjnych badaA� kontrolnych a�� mA?wi Jacek Nowak, prezes ZLO.

Kupony a�� a�zZdrowe dzieckoa�? a��A� trafiA� do najmA�odszych i mA�odzieA?y. W ramach akcji personel medyczny ZLO bA�dzie badaA� ich BMI (body mass index a�� wskaA?nik masy ciaA�a) i zapraszaA� do bezpA�atnych badaA� poziomu glukozy (glukoza na czczo) oraz konsultacji dietetycznej. a�� Badanie glukozy jest wskazane nawet przy prawidA�owym wyniku BMI, poniewaA? cukrzyca typu 1, zwana takA?e cukrzycA� insulinozaleA?nA�, moA?e nie zaburzaA� wagi, a wystA�puje najczA�A�ciej u ludzi mA�odych oraz u dzieci a�� informuje Roman OleA�, lekarz, specjalista chorA?b wewnA�trznych, dyrektor ds. medycznych ZLO. NieprawidA�owe BMI powinno natomiast skA�oniA� opiekunA?w do przeprowadzenia konsultacji dietetycznej. Jest ona wskazana zarA?wno przy zawyA?onym, jak i zaniA?onym wskaA?niku BMI, poniewaA? zarA?wno niedowaga, jak i nadwaga czy otyA�oA�A� sA� sygnaA�ami alarmowymi, ktA?re wskazujA� na prawdopodobnie niewA�aA�ciwe odA?ywianie siA� mogA�ce skutkowaA� w przyszA�oA�ci wieloma powaA?nymi schorzeniami.

zdrowa rodzina (Medium)

Dla dorosA�ych ZLO przygotowaA� pakiety badaA� laboratoryjnych, a�� a�zZdrowa kobietaa�? oraz a�zZdrowy mA�A?czyznaa�? a��A� z ktA?rych zainteresowani wybraA� mogA� dwa najbardziej potrzebne. I tak, zarA?wno kobiety jak i mA�A?czyzn spA?A�ka zachA�caA� bA�dzie do badaA� w kierunku wirusowego zapalenia wA�troby typu BA� (WZW B: antygen, P/ciaA�a anty a�� HBS), ktA?re dedykuje w szczegA?lnoA�ci osobom wykonujA�cym zawody medyczne, a takA?e zwiA�zane z kosmetologiA�, fryzjerstwem itp. oraz pacjentom przygotowujA�cym siA� do zabiegu medycznego. UkA�szonym przez kleszcze ZLO rekomenduje badanie w kierunku boreliozy (p.p. boreliozie: IG M, IG G), w ramach profilaktyki chorA?b reumatologicznych, w tym dny moczanowej a�� badanie kwasu moczowego, a w ramach monitorowania cukrzycy a�� hemoglobiny glikowanej (HbAC1C). MoA?na teA? bA�dzie wybraA� markery nowotworowe a�� PSA dla mA�A?czyzn orazA� AFP i CEAA� dla kobiet. a�� To badanie polecamy szczegA?lnoA�ci osobom dziedzicznie obciA�A?onych chorobA� nowotworowA� a��A� mA?wi Roman OleA�.

Kupony na bezpA�atne badania moA?na bA�dzie zdobyA� 20 maja podczas AswiA�ta Rodziny. Aby je zrealizowaA�, mieszkaA�cy muszA� zalogowaA� siA� poprzez stronA� www.zdrowie.jaworzno.pl w zakA�adce rejestracja internetowa, wybraA� wirtualnego lekarza Aa��Akcja laboratorium z nazwA� placA?wki ZLO, wybraA� termin, wpisaA� dwa wybrane kody badania, ktA?re znajdujA� siA� na kuponie i przyjA�A� z kuponem na badanie.

a�� PamiA�tajmy, A?eby zapytaA� personel medyczny ZLO, jak przygotowaA� siA� do badaA�, aby ich wyniki byA�y miarodajne. ZachA�camy rA?wnoczeA�nie wszystkich jaworznian, aby bez wzglA�du na to, czy zdobA�dA� kupony czy teA? nie, badali siA� regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistA?wA� a�� podsumowuje prezes Jacek Nowak.

Badania laboratoryjne moA?na wykonaA� we wszystkich placA?wkach ZLO (MCM Leopold, MCM KoA�ciuszko, MCM PodA�A�A?e, MCM JeleA�, MCM Byczyna, MCM JeleA�, MCM CiA�A?kowice, MCM A?ubowiec, MCM Osiedle StaA�e, MCM Podwale) do 30 czerwca br.

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.