Zabezpiecz swA?j rower przed zA�odziejem!

Udostępnij na:

Wraz z rozpoczA�ciem sezonu rowerowego niestety rozpoczynajA� takA?e swojA� aktywnoA�A� zA�odzieje jednoA�ladA?w. Rower, ktA?ry nie jest w A?aden sposA?b zabezpieczony i pozostawiony na chwilA� np. przed sklepem, kusi potencjalnego zA�odzieja. WaA?ne jest takA?e stosowanie solidnych zabezpieczeA� piwnic i garaA?y, w ktA?rych przechowywane sA� jednoA�lady. Dlatego Policja w Jaworznie apeluje: zabezpiecz swA?j rower przed zA�odziejem! NajbliA?szy termin znakowania rowerA?w to 20 maja w czasie AswiA�ta Rodziny. Zapraszamy !

facebook button

Sezon rowerowy ruszyA� peA�nA� parA�, a wraz z nim… aktywnoA�A� zA�odziei. Rowery zaparkowane w miejscach ogA?lnodostA�pnych stanowiA� dla nich A�akomy kA�sek. Niezabezpieczone rowery ginA� najczA�A�ciej spod sklepA?w, piwnic, balkonA?w, klatek schodowych oraz terenA?w posesji. Aby powstrzymaA� falA� zjawiska strA?A?e prawa apelujA� o ostroA?noA�A�. Nie ma doskonaA�ych form zabezpieczenia, jednak dziA�ki tym sposobom moA?na ograniczyA� i zminimalizowaA� ryzyko kradzieA?y.

Policja w Jaworznie radzi wiA�c:

 • przy zakupie roweru sprzedawca zawsze wpisaA� do karty gwarancyjnej numer seryjny roweru ktA?ry kupujesz,
 • zalecane jest sfotografowanie jednoA�ladu i spisanie numeru identyfikacyjnego lub fabrycznego; w przypadku kradzieA?y uA�atwi to pracA� policjantom oraz umoA?liwi zarejestrowanie przedmiotu w policyjnych bazach danych.
 • warto zastosowaA� solidne zabezpieczenia piwnic, garaA?y i innych pomieszczeA�, w ktA?rych przechowywane sA� jednoA�lady, a dodatkowo rower taki przypiA�A�,
 • przy pozostawianiu roweru w miejscu ogA?lnodostA�pnym, zostawiamy go w miarA� moA?liwoA�ci w miejscu monitorowanym np. obok monitoringu miejskiego, w razie pozostawienia roweru bez opieki, naA�oA?yA� tzw. blokadA� i postaraA� siA� mieA� go na oku,
 • stosujA�c zabezpieczenia przeciA�gnijmy je nie tylko przez koA�o, ktA?re A�atwo moA?na zdemontowaA�, ale rA?wnieA? przez ramA�,
 • najlepiej zastosowaA� profesjonalne zabezpieczenie, warto skorzystaA� z mocnych i atestowanych blokad, nawet najprostsze zabezpieczenie moA?e utrudniA� kradzieA?,
 • uA?yA� moA?na linek rowerowych, odchodzA�c nawet na chwilA�, przypiA�A� rower do nieruchomej czA�A�ci otoczenia, linka winna trzymaA� nie tylko koA�o, ktA?re A�atwo zdjA�A�, ale ramA� z koA�em,
  jeA�li nie mamy osobnego pomieszczenia do przechowywania roweru, zabierzmy go do mieszkania,
 • Przypominamy, A?e gdy dojdzie do kradzieA?y roweru naleA?y natychmiast zgA�osiA� ten fakt Policji.
 • Najlepiej jest posiadaA� przy sobie dokumenty roweru- kartA� gwarancyjnA� z numerem ramy i opisem pojazdu czy teA? zdjA�cie.

JeA�li jesteA� A�wiadkiem kradzieA?y a�� reaguj! Nie bA�dA? obojA�tny! ZawiadamiajA�c o przestA�pstwie moA?esz pozostaA� anonimowy, ale przede wszystkim pamiA�taj, A?e nie reagujA�c a�� akceptujesz.

W zwiA�zku z duA?A� popularnoA�ciA� programu a�� a�?Nie daj szansy zA�odziejowi a�� oznakuj swA?j rowera�? juA? po raz kolejny jaworznianie bA�dA� mieli okazjA� oznakowania swoich jednoA�ladA?w. NajbliA?szy termin juA? 20 maja br. od godziny 15.00 do 19.00 w trakcie obchodA?w AswiA�ta Rodziny (parking obok budynku StraA?y Miejskiej, Plac GA?rnikA?w 5).

znakowanie rowerow 2017

Kolejne terminy znakowania rowerA?w:

 • 11 czerwca 2017 r. w godz. 14:00 a�� 18:00, w trakcie obchodA?w Dni Jaworzna, stadion przy ul. Moniuszki,
 • 23 czerwca 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00, na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy ulicy Narutowicza,
 • 10 lipca 2017 r. w godz. 14.00 – 18.00, na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy ulicy Narutowicza,
 • 31 lipca 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00, na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy ulicy Narutowicza,
 • 25 sierpnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00, na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy ulicy Narutowicza,
Autor: KMP Jaworzno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.