JBO 2017: Wolne A�rodki podzielone

Udostępnij na:

jboMieszkaA�cy obszarA?w DA�browa Narodowa oraz Gigant-Leopold zdecydowali, na jaki cel przeznaczA� wolne A�rodki pozostajA�ce w obszarze w IV Edycji Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego.

facebook buttonW obszarze DA�browa Narodowa, po zabezpieczeniu pieniA�dzy na zwyciA�skie zadanie, pozostaA�a do zagospodarowania kwota 40 tys. zA�. MieszkaA�cy uzgodnili, A?e caA�a suma, jak i ewentualne oszczA�dnoA�ci, ktA?re pozostanA� po przeprowadzeniu postA�powaA� przetargowych, zostanA� przeznaczone na wykonanie nawierzchni poliuretanowej na terenie kompleksu sportowego przy Zespole SzkA?A� Nr 4 w Jaworznie.

Z kolei mieszkaA�cy Obszaru Gigant-Leopold podjA�li decyzjA�, A?e kwota 31,5 tys. zA� oraz ewentualne oszczA�dnoA�ci pozostajA�ce na zwyciA�skim zadaniu, zostanA� przeznaczona na odbudowA� istniejA�cego placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej w dzielnicy Leopold. PowyA?sze zadanie byA�o wnioskowane w III edycji JBO, uzyskaA�o wA?wczas 203 gA�osy i zajA�A�o II miejsce w obszarze. BA�dzie to pierwsza inwestycja dotyczA�ca dzielnicy Leopold w ramach Jaworznickiego BudA?etu Obywatelskiego.

W dzielnicy Gigant z puli JBO powstaA� juA? plac zabaw, siA�ownia na wolnym powietrzu, zakupiono i zamontowano dwa stoA�y do gry w ping ponga, wykonano modernizacjA� boiska do piA�ki noA?nej oraz boisko do Street balla��a. Aktualnie trwajA� prace wykoA�czeniowe na boisku do Street ball’a oraz przygotowawcze do budowy oA�wietlenia parkowego i kamery monitoringu strefy rekreacyjno a�� sportowej Gigant.

W pozostaA�ych obszarach ogA�oszone zostanA� postA�powania przetargowe na projekty wykonawcze. ZakoA�czenie peA�nej procedury przetargowej da peA�ny obraz oszczA�dnoA�ci w pozostaA�ych obszarach.
NastA�pstwem tej procedury bA�dzie cykl spotkaA�, na ktA?rych mieszkaA�cy zadecydujA� o pozostaA�ych oszczA�dnoA�ciach.

 

Autor:A�jbo.jaworzno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.