Stypendia sportowe wrA�czone

Udostępnij na:

stypendia sportowe 2017 3Po raz kolejny miasto uhonorowaA�o najlepszych jaworznickich sportowcA?w. W tym roku Prezydent Miasta przyznaA� stypendia dla 54 zawodnikA?w, osiA�gajA�cych wysokie wyniki sportowe. Na wypA�atA� stypendiA?w zarezerwowano w budA?ecie A�rodki w wysokoA�ci 395 tysiA�cy zA�otych. O stypendium mA?gA� ubiegaA� siA� zawodnik – czA�onek klubu sportowego, majA�cego swojA� siedzibA� w Jaworznie, ktA?ry uprawia dyscyplinA� sportu zaliczanA� do programu igrzysk olimpijskich i osiA�gnA�A� wysoki wynik sportowy w dyscyplinach indywidualnych lub zespoA�owych.facebook buttonStypendia Sportowe Miasta Jaworzna przyznane zostaA�y 54 zawodnikom, osiA�gajA�cych wysokie wyniki sportowe (2 – lekkoatletyka, 10 – boks, 6 – judo, 1 – triathlon, 11 – II liga piA�ka siatkowa kobiet, 13 – II liga piA�ki siatkowej mA�A?czyzn, 11 – II liga koszykA?wki mA�A?czyzn). Stypendium bA�dzie wypA�acane przez okres 12 miesiA�cy dla zawodnikA?w uprawiajA�cych sporty indywidualne oraz 5 miesiA�cy (od stycznia do maja) dla zawodnikA?w gier zespoA�owych. Kwoty przyznanych stypendiA?w wahajA� siA� od 100 zA� do 2520,00 zA� (rozdysponowano 290.250,00 zA� – pozostaA�o 104.750,00 zA� na stypendia dla dyscyplin zespoA�owych od sierpnia do grudnia). KandydatA?w mogA�y zgA�aszaA� kluby sportowe lub Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

stypendia sportowe 2017 2

Stypendia otrzymali:

1.A�A�A�A� Patrycja WA�odarczyk – Lekkoatletyka – biegi
2.A�A�A�A� Dawid Waloski – Lekkoatletyka – biegi
3.A�A�A�A� Mariusz DrabiA�ski – Triathlon
4.A�A�A�A� Klaudia Simsak – Boks
5.A�A�A�A� Nikola MusiaA� – Boks
6.A�A�A�A� Ewa BiaA�as – Boks
7.A�A�A�A� Julia Kiermasz – Boks
8.A�A�A�A� Dominik Harwankowski – Boks
9.A�A�A�A� Dawid MizioA�ek – Boks
10.A�A�A� Konrad BiaA�as – Boks
11.A�A�A� BartA�omiej PrzybyA�a – Boks
12.A�A�A� Patryk Tandecki – Boks
13.A�A�A� Szymon Kajda – Boks
14.A�A�A� A?ukasz Proksa – Judo
15.A�A�A� Marek Tarabura – Judo
16.A�A�A� Arkadiusz MaA�ek – Judo
17.A�A�A� Patryk Urban – Judo
18.A�A�A� Dawid Kajdy – Judo
19.A�A�A� Bartosz Machna – Judo
20.A�A�A� Paulina Laskowska – II Liga siatkA?wki kobiet
21.A�A�A� Marta Trebert – II Liga siatkA?wki kobiet
22.A�A�A� Renata Bekier – II Liga siatkA?wki kobiet
23.A�A�A� Karolina KuryA�o – II Liga siatkA?wki kobiet
24.A�A�A� Klaudia Tysler – II Liga siatkA?wki kobiet
25.A�A�A� Dominika BaA�dys – II Liga siatkA?wki kobiet
26.A�A�A� Katarzyna Kocel – II Liga siatkA?wki kobiet
27.A�A�A� Weronika Zawadzka – II Liga siatkA?wki kobiet
28.A�A�A� Magdalena Kaszuba – II Liga siatkA?wki kobiet
29.A�A�A� Ewa Czajkowska – II Liga siatkA?wki kobiet
30.A�A�A� Marta Szajer – II Liga siatkA?wki kobiet
31.A�A�A� Maciej Naliwajko – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
32.A�A�A� Kornel PrzystaA� – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
33.A�A�A� Adam Szymczak – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
34.A�A�A� RafaA� Pawlak – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
35.A�A�A� BartA�omiej Soroka – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
36.A�A�A� Mariusz SyguA�a – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
37.A�A�A� Karol BoroA�czyk – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
38.A�A�A� Maciej Piotrowski – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
39.A�A�A� Piotr Gruszowski – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
40.A�A�A� WA�adysA�aw Olszowski – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
41.A�A�A� Jakub Grzegolec – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
42.A�A�A� Kacper SmoliA�ski – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
43.A�A�A� Arkadiusz SoA�tysek – II Liga siatkA?wki mA�A?czyzn
44.A�A�A� Tomasz Bryzek – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn
45.A�A�A� Kamil Michalski – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn
46.A�A�A� Daniel Goldammer – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn
47.A�A�A� Dawid Grochowski – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn
48.A�A�A� RadosA�aw LemaA�ski – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn
49.A�A�A� Arkadiusz Biel – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn
50.A�A�A� Bassey Usendiah – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn
51.A�A�A� Jacek WrA?blewski – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn
52.A�A�A� Grzegorz LichtaA�ski – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn
53.A�A�A� MichaA� Brzozowski – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn
54.A�A�A� Patryk Smyrdek – II Liga koszykA?wki mA�A?czyzn

stypendia sportowe 2017

MateriaA� pochodzi ze strony www.jaworzno.pl