Lokale uA?ytkowe i garaA?e do wynajA�cia

Udostępnij na:

garaze-mznkSzukasz na terenie Jaworzna niedrogiego lokalu uA?ytkowego lub garaA?u do wynajA�cia? Miejski ZarzA�d NieruchomoA�ci Komunalnych w marcu organizuje licytacjA� stawek czynszu za gminne lokale uA?ytkowe i garaA?e.

JuA? za miesiA�c, 16 marca br., w UrzA�dzie Miejskim MZNK zorganizuje licytacjA� stawek czynszu za wynajem gminnych lokali uA?ytkowych oraz garaA?y. Tym razem do wynajA�cia zostaA�y wytypowane 23 gminne lokale uA?ytkowe oraz 4 garaA?e zlokalizowane w rA?A?nych dzielnicach miasta.

facebook buttonGminne lokale uA?ytkowe majA� rA?A?nA� powierzchniA� i kubaturA�, w zwiA�zku z tym mogA� zaspokoiA� oczekiwania osA?b prowadzA�cych rA?A?norodnA� dziaA�alnoA�A�. WA�rA?d oferowanych nieruchomoA�ci sA� takie, ktA?re do tej pory sA�uA?yA�y m.in. jako sklepy, powierzchnie magazynowe, siedziby firm prowadzA�cych dziaA�alnoA�A� usA�ugowA� itp. W wiA�kszoA�ci wyposaA?one sA� we wszystkie potrzebne instalacje. - DodatkowA� zachA�tA� do zainteresowania siA� najmem lokali gminnych jest stosunkowo niski czynsz a�� przekonuje dyrektor MZNK Tomasz JewuA�a.

Osoby zainteresowane najmem lokali uA?ytkowych i garaA?y powinny wypeA�niA� wymagane dokumenty i wpA�aciA� wadium (do 15 marca br.!). Spis nieruchomoA�ci i szczegA?A�owe warunki udziaA�u w licytacji moA?na znaleA?A� na stronach BIP oraz w siedzibie Miejskiego ZarzA�du NieruchomoA�ci Komunalnych przy ul. PA?A�nocnej 9b.

Wykaz lokali

Autor: MZNK Jaworzno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.