ZmarA� StanisA�aw Nowakowski

Udostępnij na:

stanislaw nowakowskiW piA�tek, 27 stycznia br. zmarA� ZasA�uA?ony dla Miasta Jaworzna – Kapitan StanisA�aw Nowakowski. Nasz Przyjaciel, spoA�ecznik, inicjator i organizator wydarzeA� o charakterze patriotycznym. Oddany A�rodowisku kombatanckiemu i pamiA�ci o walce o dobro Ojczyzny. UroczystoA�ci pogrzebowe odbA�dA� siA� w A�rodA� 1 lutego o godz. 15:00 w Kolegiacie pw. Asw. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie.

Kapitan StanisA�aw Nowakowski byA� zasA�uA?onym A?oA�nierzem formacji zbrojnych Armii Krajowej Podziemnego PaA�stwa Polskiego dziaA�ajA�cych w Jaworznie, ugrupowania Polski NiepodlegA�ej w szeregach organizacji OrA�a BiaA�ego. ByA� dziaA�aczem spoA�ecznym, organizatorem i animatorem A?ycia zwiA�zkowego czA�onkA?w A�rodowisk kombatanckich zwiA�zanych z AK. Inicjator i organizator obchodA?w i uroczystoA�ci, rocznic i wydarzeA� o charakterze patriotycznym upamiA�tniajA�cych czyn zbrojny walk o wolnoA�A� okresu II Wojny Aswiatowej. ByA� autorem licznych projektA?w tablic symbolizujA�cych przelanA� krew w obronie Ojczyzny. ByA� rA?wnieA? inicjatorem i autorem odnowy pomnika pamiA�ci partyzantA?w AK i GL PPS w Jeziorkach, kolejarzy w Szczakowej oraz tablicy upamiA�tniajA�cej rozstrzelanych A?oA�nierzy AK na Cmentarzu Pechnickim.facebook button

Ukoronowaniem jego dziaA�aA� zwiA�zanych z upamiA�tnieniem miejsc pamiA�ci jest idea uwieA�czona realizacjA� budowy Pomnika NiepodlegA�oA�ci w Jaworznie odsA�oniA�tego 11 listopada 2008 r. Pomnik ten staA� siA� centralnym miejscem pamiA�ci walk o wolnoA�A� i niepodlegA�oA�A� w Jaworznie. Za swA� dziaA�alnoA�A� kpt. StanisA�aw Nowakowski byA� wielokrotnie odznaczany i honorowany. W 2000 r. otrzymaA� stopieA� oficerski WP, w 2003 r. zostaA� awansowany do stopnia porucznika, a w 2016 r. do stopnia kapitana.

Kapitan StanisA�aw Nowakowski byA� znanym i cenionym przez mieszkaA�cA?w Jaworzna, w tym takA?e przez mA�odzieA?, z ktA?rA� przez wiele lat chA�tnie spotykaA� siA� w szkoA�ach i przekazywaA� wiedzA� o historii Polskiego PaA�stwa Podziemnego. ByA� mocno zaangaA?owany w A?ycie miasta.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy wspA?A�czucia.

MateriaA� pochodzi ze strony www.jaworzno.pl