TAURON wspiera nowoczesne oA�wietlenie Jaworzna

Udostępnij na:

masterplan oswietlenie tauron (3) (Medium)Do grona europejskich miast, bez A�wietlnego chaosu, z dobrze skomponowanA�, indywidualnA� iluminacjA� moA?e doA�A�czyA� wkrA?tce Jaworzno. TAURON Dystrybucja we wspA?A�pracy z Miastem, przygotowaA� kompleksowy projekt Masterplanu oA�wietlenia dla Jaworzna. To swego rodzaju mapa drogowa rozwoju oA�wietlenia w mieA�cie.

facebook buttonPodstawA� stworzenia Masterplanu byA�o wykonanie inwentaryzacji istniejA�cego stanu oA�wietlenia ulicznego, oA�wietlenia parkA?w, zieleni oraz iluminacji charakterystycznych obiektA?w architektonicznych Jaworzna. TAURON Dystrybucja i Miasto Jaworzno wspA?lnie opracowali spA?jnA� koncepcjA�, ktA?ra wyznacza nowe standardy i kierunki rozwoju oA�wietlenia miasta. Masterplan w pierwszej kolejnoA�ci zakA�ada uporzA�dkowanie struktury oA�wietlenia w caA�ym mieA�cie, a takA?e nadanie mu swoistego charakteru i klimatu poprzez odpowiednie oA�wietlenie detali miejskiej architektury.

- Jako firma dostarczajA�ca energiA� elektrycznA� promujemy takie rozwiA�zania, ktA?re w kompleksowy sposA?b podchodzA� do myA�lenia o oA�wietleniu ulicznym i iluminacyjnym. OA�wietlenie miejskie powinno byA� nie tylko funkcjonalne, efektywne kosztowo, ale powinno teA? sA�uA?yA� budowie spA?jnego i wyrazistego wizerunku miast, dzielnic i pojedynczych obiektA?w a�� mA?wi Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Dystrybucja.

Przekazanie opracowania nastA�piA�o 27 stycznia, po niecaA�ym roku od rozpoczA�cia prac nad jego stworzeniem. Masterplan stanie siA� obowiA�zkowym dokumentem, ktA?ry okreA�la wytyczne dla przyszA�ych dziaA�aA� w zakresie opracowania kolejnych dokumentacji projektowych, modernizacji i wdraA?aniu nowego oA�wietlenia w strukturze miasta.

masterplan oswietlenie tauron (1) (Medium)

- DostaliA�my do rA�k koncepcjA� nowego oA�wietlenia miasta. PrzyznajA�, A?e jestem ogromnie zaskoczony tym, jak wspaniale mogA�oby wyglA�daA� Jaworzno oA�wietlone nowoczesnymi, eleganckimi i tanimi w eksploatacji lampami. MarzA� o tym, by plan zostaA� zrealizowany. ObiecujA�, A?e wiA�kszoA�A� z nas na nowo zachwyci siA� Jaworznem a�� mA?wi PaweA� Silbert, prezydent Jaworzna.

KorzyA�ci pA�ynA�ce z wdroA?enia planu oA�wietleniowego to stworzenie atrakcyjnego i reprezentacyjnego wieczornego wizerunku miasta, nadanie indywidualnego charakteru miejskiej zabudowie. DziA�ki wprowadzaniu nowego oA�wietlenia zwiA�kszy siA� bezpieczeA�stwo i komfort mieszkaA�cA?w. Mowa tu zarA?wno o pieszych, ktA?rzy po zmroku przemieszczajA� siA� lub spacerujA� ulicami, jak i kierowcach poruszajA�cych siA� po dobrze oA�wietlonych drogach. DuA?e zmiany obejmA� takA?e oA�wietlenie parkowe oraz eliminowanie z przestrzeni miejskiej tak zwanych a�zszarych obszarA?wa�? miasta.

Masterplan zawiera szczegA?A�owe zalecenia dla projektantA?w oA�wietlenia, ktA?re okreA�lajA� wartoA�ci luminancji i natA�A?enia A�wiatA�a, zakres dozwolonych temperatur barwowych czy teA? uwarunkowania ekologiczne zapobiegajA�ce m.in. a�zzanieczyszczeniu nieba A�wiatA�ema�?.

- Stworzenie kompleksowego projektu oA�wietlenia, to kolejny przykA�ad efektywnej wspA?A�pracy TAURONA z Jaworznem a�� miastem tym istotniejszym dla Grupy, A?e powstaje tu jej flagowa inwestycja, czyli blok 910 w Elektrowni Jaworzno a�� podkreA�la JarosA�aw Broda, wiceprezes zarzA�du ds. zarzA�dzania majA�tkiem i rozwoju TAURON Polska Energia.

To nie koniec wspA?A�pracy miA�dzy spA?A�kA� TAURON Dystrybucja a Miastem w zakresie oA�wietlenia ulicznego. W najbliA?szych miesiA�cach bA�dA� trwaA�y prace nad stworzeniem kompleksowych projektA?w i wykonaniem dokumentacji technicznej iluminacji piA�ciu obiektA?w architektonicznych w mieA�cie. Projekt a�zMasterplanu oA�wietlenia dla miasta Jaworznaa�? przygotowaA�o renomowane Studio DL, ktA?re specjalizuje siA� w kreatywnym projektowaniu systemA?w oA�wietleniowych w skali miast.

masterplan oswietlenie tauron (2) (Medium)

Autor: (ipra)