Umowa na projekty rowerowe podpisana!

Udostępnij na:

miejskie-centrum-integracji-transportu-wizualizacja-4Jak pokazaA�y badania opinii spoA�ecznej, mieszkaA�cy Jaworzna oczekujA� dalszej rozbudowy infrastruktury rowerowej. Ich oczekiwania zostanA� speA�nione a�� w A�rodA� Prezydent Jaworzna PaweA� Silbert podpisaA� umowA� na dofinansowanie unijne do projektu Miejskiego Centrum Integracji Transportu.
facebook button
DziA�ki dofinansowaniu unijnemu w kwocie 16 milionA?w zA�otych, zbudowana zostanie pierwsza w Polsce, bezkolizyjna Velostrada. Nowa dwujezdniowa droga dla rowerA?w i pieszych poA�A�czy Osiedle StaA�e i Os. PodA�A�A?e ze AsrA?dmieA�ciem. W A�ladzie drogi zabudowane zostanA� dwie kA�adki i jeden tunel, dziA�ki temu jaworznicka Velostrada stanie siA� bezkolizyjna. Zaopatrzona zostanie rA?wnieA? w chodnik dla pieszych. Drugi odcinek Velostrady a�� znajdujA�cy siA� juA? w budowie – poA�A�czy Centrum z dzielnicA� CiA�A?kowice przez Jeziorki. Trzeci a�� to odcinek rA?wnieA? w trakcie realizacji, A�A�czA�cy Centrum z dzielnicA� Bory. W tym etapie zostanA� wykorzystane juA? wybudowane drogi dla rowerA?w A�A�czA�ce dzielnice Bory z Jeleniem.

W ramach projektu zostanie przebudowany Plac GA?rnikA?w, na tym terenie powstanie zadaszony i strzeA?ony parking dla rowerA?w. Na kompleksie przystankA?w Centrum powstanA� nowe, komfortowe wiaty z zapleczem sanitarnym i punkt obsA�ugi ruchu pasaA?erskiego. Parking pod HalA� zostanie przebudowany na podziemny. Na koniec w mieA�cie pojawi siA� 200 rowerA?w publicznych, ktA?re bA�dzie moA?na wypoA?yczaA� w 20 miejscach.

Projekt wart bA�dzie okoA�o 25 milionA?w zA�otych. Jego realizacja zakoA�czy siA� w 2019 roku.

Powstanie jaworznicka velostrada!

Pierwsze wizualizacje rowerowych velostrad!

Velostrada coraz bliA?ej

Kolejne 16 mln zA� dotacji dla Jaworzna

MateriaA� pochodzi ze strony www.jaworzno.pl