Przebudowa ul. 700 – lecia zakończona

Udostępnij na:

700lecia-jelenZakończyły się prace związane z realizacją jednej z części przebudowy ul. 700 – lecia w Jaworznie – Jeleniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludwiki Wawrzyńskiej do skrzyżowania z ul. Stanisława Kunickiego. Łączna długość przebudowywanej drogi to ok 300 metrów.

facebook buttonW pierwszej kolejności wybudowana została kanalizacja deszczowa na tym fragmencie – włącznie z ul. Czerwieńskiego – z odprowadzeniem wód do rzeki Przemszy wybudowanym kanałem deszczowym.

W dalszej kolejności zrealizowane zostały roboty drogowe – wykonano nowe nawierzchnie chodników i wjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz z nawierzchnią z kostki kamiennej na wyniesionych skrzyżowaniach (elementy uspokojenia ruchu).

700lecia-jelen-2

Równocześnie wprowadzono nową organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem – na przebudowanym odcinku obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h, a dodatkowo wszystkie skrzyżowania na tej ulicy mają status równorzędnych i obowiązuje na nich zasada tzw. „prawej ręki”.

Zadanie związane z przebudową całej ul, 700 lecia od skrzyżowania z ul. Drabowe Bagno do posesji nr 10 wraz z bocznymi odgałęzieniami do ul. Wygoda i dalej do ul. Jeleń Rynek podzielone zostało na 4 części, gdzie realizacja pozostałych robót zależna będzie od dostępnych środków finansowych.

Autor: MZDiM Jaworzno