BarbA?rka w Jaworznie z premier SzydA�o

Udostępnij na:

kprm-barborka-2016-szydlo-5Premier Beata SzydA�o w niedzielA� odwiedziA�a Jaworzno. Szefowa polskiego rzA�du wziA�A�a udziaA� w Akademii BarbA?rkowej w ZakA�adzie GA?rniczym Sobieski w Jaworznie naleA?A�cym do Tauron Wydobycie.facebook button-PrzekonaliA�my KomisjA� EuropejskA�, A?e polski wA�giel jest potrzebny nie tylko Polsce, ale teA? Europie a�� poinformowaA�a premier Beata SzydA�o. Na spotkaniu z gA?rnikami podczas akademii barbA?rkowej w zakA�adzie gA?rniczym Sobieski w Jaworznie szefowa rzA�du mA?wiA�a, A?e gA?rnictwo potrzebuje stabilnoA�ci i obecnie wprowadzanych zmian. Premier SzydA�o zaznaczyA�a, A?e tegoroczna BarbA?rka jest okryta A?aA�obA� po oA�miu gA?rnikach, ktA?rzy kilka dni temu zginA�li w kopalni Rudna. -A�egnamy tych, ktA?rzy w ciA�gu ostatnich miesiA�cy odeszli na wiecznA� szychtA� a�� mA?wiA�a.

a�zPolska gospodarka bA�dzie opieraA�a siA� na polskim wA�glua�?

Premier Beata SzydA�o podkreA�laA�a, A?e nie bA�dzie silnej polskiej gospodarki bez silnego gA?rnictwa. -Te wszystkie zmiany, ktA?re wprowadzamy, wA�aA�nie temu majA� sA�uA?yA� a�� powiedziaA�a.

-Rozpoczynamy w gA?rnictwie czas powaA?nych inwestycji a�� takich inwestycji, ktA?re dajA� poczA�tek dobrej przyszA�oA�ci dla polskiego gA?rnictwa. WA�aA�nie tutaj, w Tauronie Wydobycie, zostaA�y podjA�te waA?ne dla gA?rnictwa decyzje. Szyb a�zGrzegorza�? dla Jaworzna, dla Sobieskiego, to jest wielka przyszA�oA�A�. To nie sA� deklaracje, to sA� fakty, ktA?re dziejA� siA� na naszych oczach. Inwestycje w pozostaA�ych zakA�adach gA?rniczych bA�dA� realizowane. To daje dobrA� perspektywA� dla rozwoju branA?y a�� mA?wiA�a premier SzydA�o.

kprm-barborka-2016-szydlo-3

-Komisja Europejska zaakceptowaA�a propozycje polskiego rzA�du przedA�oA?one przez ministra Krzysztofa TchA?rzewskiego. BA�dziemy mogli ze spokojem inwestowaA� w branA?A� gA?rniczA� wiedzA�c, A?e jest na to akceptacja Komisji Europejskiej a�� poinformowaA�a szefowa rzA�du. DodaA�a: przekonaliA�my, A?e polski wA�giel jest potrzebny nie tylko Polsce, ale i Europie. Polska gospodarka bA�dzie opieraA�a siA� na polskim wA�glu a�� to jest nasz cel.

Prezes Rady MinistrA?w zadeklarowaA�a, A?e rzA�d bA�dzie konsekwentny w realizacji programu uzdrowienia i unowoczeA�nienia gA?rnictwa. JednoczeA�nie podziA�kowaA�a stronie spoA�ecznej za jej postawA� i poszukiwanie kompromisu w nieA�atwych rozmowach oraz kierowanie siA� odpowiedzialnoA�ciA� za los polskich gA?rnikA?w.

-Ta odpowiedzialnoA�A� oznacza, A?e muszA� byA� wprowadzone zmiany i reformy. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawA�, A?e jeA?eli nie bA�dziemy wprowadzali modernizacji polskiego gA?rnictwa, nie bA�dziemy stabilizowaA� sytuacji w polskim gA?rnictwie, to zaniechania bA�dA� wA�aA�nie takie, jak poprzedniego rzA�du a�� mA?wiA�a Beata SzydA�o.

kprm-barborka-2016-szydlo-1

-Dzisiaj najgA�oA�niej krytykujA� te zmiany i krzyczA� ci, ktA?rzy przez ostatnie osiem lat niczego dla gA?rnictwa nie zrobili, ktA?rzy nie przeprowadzili zmian, nie wprowadzili inwestycji, ktA?rzy mieli w rA�ku wszystkie narzA�dzia, aA?eby polskie gA?rnictwo ratowaA�, a dzisiaj stojA�c pod bramami kopalni, mA?wiA� i krytykujA� rzA�d, ktA?ry realnie broni polskich gA?rnikA?w a�� stwierdziA�a szefowa rzA�du.

-ChcA� tym wszystkim politykom a�� ktA?rzy dzisiaj prA?bujA� wykorzystywaA� zmiany w gA?rnictwie do budowania wA�asnego kapitaA�u politycznego a�� powiedzieA�, A?e my z drogi reform i zmian nie zejdziemy, dlatego A?e one sA� potrzebne polskiej gospodarce, polskiemu gA?rnictwu a�� podkreA�laA�a premier SzydA�o.

Utrzymywanie stabilnoA�ci w sektorze wA�glowym

-JeA?eli chcemy myA�leA� o nowoczesnym gA?rnictwie, o tym, A?e to bA�dzie branA?a przynoszA�ca zyski polskiej gospodarce, ale gwarantujA�ca przede wszystkim dobry rozwA?j regionowi A�lA�skiemu, dobry rozwA?j polskiej gospodarki, zabezpieczajA�ca rodziny gA?rnicze, to warto to zrobiA�. I my te zmiany przeprowadzimy a�� deklarowaA�a Beata SzydA�o.

Premier SzydA�o mA?wiA�a, A?e dziaA�ania jej rzA�du z ostatniego roku zaczynajA� przynosiA� pozytywne efekty, ale jest to poczA�tek drogi wymagajA�cej jeszcze pracy przez wiele miesiA�cy. -ZachA�cam wszystkich politykA?w, ktA?rzy dzisiaj prA?bujA� burzyA� tA� drogA� reform, a ktA?rzy przez ostatnie osiem lat nie dbali o polskie gA?rnictwo, A?eby siA� do nas przyA�A�czyli, A?eby stanA�li po stronie polskiego gA?rnictwa i polskich gA?rnikA?w – powiedziaA�a szefowa rzA�du. Jak dodaA�a a�zgA?rnictwo potrzebuje dziA� spokoju i stabilizacjia�?.

kprm-barborka-2016-szydlo-2

Podczas akademii barbA?rkowej w Jaworznie premier Beata SzydA�o wrA�czyA�a medale osobom zasA�uA?onym dla gA?rnictwa.

WczeA�niej w niedzielA� rano premier Beata SzydA�o uczestniczyA�a w uroczystoA�ciach barbA?rkowych z gA?rnikami w rodzinnych Brzeszczach. WspA?lnie z nimi przeszA�a w pochodzie ulicami miasta sprzed kopalni do koA�cioA�a A�w. Urbana, w ktA?ry zostaA�a odprawiona msza A�wiA�ta. W piA�tek szefowa rzA�du wziA�A�a udziaA� w uroczystoA�ciach barbA?rkowych w Rybniku.

kprm-barborka-2016-szydlo-4

Autor: (ipra) / KPRM

Foto: P. Tracz / KPRM (domena publiczna)