Klinika Bocian rusza w Katowicach

Udostępnij na:

klinika bocianZ upA�ywem czerwca br. po 3 latach koA�czy siA� rzA�dowy program refundacji leczenia in vitro. Jednak 76% mieszkaA�cA?w wojewA?dztw A�lA�skiego, opolskiego i dolnoA�lA�skiego jest zdania, A?e niepA�odne pary powinny mieA� przynajmniej czA�A�ciowA� refundacjA� in vitro, wynika z badaA� IQS zrealizowanych na rzecz Kliniki Leczenia NiepA�odnoA�ci, Ginekologii i PoA�oA?nictwa a�zBociana�?. Co wiA�cej, ponad poA�owa (55%) mieszkaA�cA?w AslA�ska uwaA?a, A?e w Polsce jest za maA�o klinik zajmujA�cych siA� leczeniem niepA�odnoA�ci poprzez in vitro. W woj. A�lA�skim przybywa jednak nowe miejsce oferujA�ce specjalistyczne zabiegi zapA�odnienia pozaustrojowego. Klinika Bocian zdecydowaA�a siA� na otwarcie w czerwcu br. swojej pierwszej placA?wki w Katowicach przy ul. DA�brA?wki 13, ktA?ra jest jednoczeA�nie jej trzeciA� klinikA� oferujA�cA� zabiegi in vitro w Polsce obok oddziaA�u w BiaA�ymstoku i w Warszawie.

facebook button- NiepA�odnoA�A� to problem, ktA?ry jak siA� szacuje dotyka okoA�o 15 procent par. Dla wielu z ich zapA�odnienie pozaustrojowe, to jedyna szansa na poczA�cie dziecka. StA�d program rzA�dowej refundacji in vitro cieszyA� siA� duA?ym zainteresowaniem PolakA?w zmagajA�cych siA� z niepA�odnoA�ciA�. Tylko w naszej klinice uczestniczyA�o w nim ponad 1100 par. Z upA�ywem czerwca koA�czy siA� wprawdzie rzA�dowy program, ale zapotrzebowanie na specjalistyczne zabiegi in vitro wA�aA�ciwie caA�y czas roA�nie. Nasze Kliniki Bocian z powodzeniem dziaA�ajA� na wschodzie Polski w BiaA�ymstoku i w centrum w Warszawie, gdzie z naszych usA�ug korzysta rocznie kilka tysiA�cy pacjentA?w. W zeszA�ym roku przeprowadziliA�my 1167 transferA?w zarodkA?w w ramach in vitro, a skutecznoA�A� zapA�odnienia pozaustrojowego w Klinikach Bocian w roku 2015 utrzymywaA�a siA� na poziomie 46,7 procent. Obecnie zdecydowaliA�my siA� na otwarcie naszej nowej Kliniki Bocian w Katowicach, by byA� bliA?ej par zmagajA�cych siA� z problemem niepA�odnoA�ci z poA�udniowych regionA?w Polski – mA?wi dr n. med. Grzegorz Mrugacz, dyrektor medyczny Klinik Bocian.

https://lh3.googleusercontent.com/-cJMtLm3vY48/V31KVhKNVrI/AAAAAAAAE_I/8dFd9RvMcnMu0w0QKcz7WivHGj4iTmUMQCCo/s720/IMG_0748-001.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-DOqYNEOV59s/V31KVrLyp4I/AAAAAAAAE_I/a1-6XgxKlFM4kYtVlA_7tsD9wYDQPU_KQCCo/s720/IMG_0749.jpg

In vitro w opinii mieszkaA�cA?w AslA�ska

Jak wynika z badaA� zrealizowanych dla Kliniki Bocian osoby ze AslA�ska zdecydowanie popierajA� in vitro. AA? 83% dorosA�ych mieszkaA�cA?w woj. A�lA�skiego, opolskiego i dolnoA�lA�skiego uwaA?a, A?e niepA�odne pary powinny mieA� dostA�p do leczenia in vitro. Co wiA�cej, 74% mieszkaA�cA?w AslA�ska deklaruje, A?e sami zdecydowaliby siA� na leczenie in vitro, gdyby byA�a to jedyna metoda, A?eby mieA� dziecko. Wstrzymanie refundacji in vitro wzbudza obawy, A?e zostanA� ograniczone moA?liwoA�ci skorzystania z zapA�odnienia pozaustrojowego niepA�odnym parom, zwA�aszcza tym mniej zamoA?nym. WedA�ug 77% mieszkaA�cA?w woj. A�lA�skiego, opolskiego i dolnoA�lA�skiego brak refundacji in vitro ze strony paA�stwa uniemoA?liwi wielu niepA�odnym parom posiadanie biologicznego dziecka.

RzA�dowe in vitro w Klinikach Bocian

Klinika Bocian uczestniczyA�a w rzA�dowym programie refundacji procedury in vitro od lipca 2013 roku, czyli od poczA�tku jego wdroA?enia. Przez blisko trzy lata skorzystaA�o tutaj z programu 1129 par. W ramach refundacji in vitro w Klinikach Bocian przeprowadzonych zostaA�o 2420 transferA?w zarodkA?w, a w 780 przypadkach potwierdzono ciA�A?A� klinicznA�. Dotychczas urodziA�o siA� 307 dzieci parom biorA�cym udziaA� w rzA�dowym programie w Klinice Bocian, jednak jeszcze w kolejnych miesiA�cach bA�dA� przychodziA� na A�wiat niemowlA�ta, bowiem wiele kobiet jest w trakcie ciA�A?y.

- Program refundacji byA� korzystnym krokiem w zakresie leczenia niepA�odnoA�ci w Polsce. Jest bardzo wiele Polek potrzebujA�cych zabiegA?w zapA�odnienia pozaustrojowego, by mA?c uzyskaA� upragnionA� ciA�A?A�. Brak refundacji nie powstrzyma wielu z nich przed korzystaniem z nowoczesnego leczenia za pomocA� in vitro, bA�dzie jednak kolejnym problemem do pokonania w trudnej walce z niepA�odnoA�ciA� – zaznacza Grzegorz Mrugacz.

https://lh3.googleusercontent.com/-oXP3fb6vR-w/V31KVtnvQiI/AAAAAAAAE_I/Wsora-dtVjwqX6sRW2R5Jz-6Tia8UF9cwCCo/s720/IMG_0750.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-eTCW-jPwC98/V31KV86B5tI/AAAAAAAAE_I/SkhQ3fCHC0EOaFNkO55Epkw6PaHQ_CO8wCCo/s720/IMG_0751.jpg

Nowa Klinika w Katowicach

Leczenie metodA� in vitro i inseminacji bA�dzie rA?wnieA? dostA�pne w nowo otwartej Klinice Bocian w Katowicach. ZnajdujA� siA� w niej gabinety ginekologiczne, USG, intymny pokA?j dla mA�A?czyzn do pobierania nasienia, jak rA?wnieA? nowoczeA�nie wyposaA?one laboratorium embriologiczne i analityczne. Do dyspozycji pacjentA?w jest rA?wnieA? sala zabiegowa m.in. do przeprowadzania zabiegA?w zapA�odnienia pozaustrojowego. Katowicka Klinika Bocian zapewnia liczne usA�ugi z zakresu leczenia niepA�odnoA�ci. Pacjenci mogA� skorzystaA� z kompleksowej diagnostyki niepA�odnoA�ci, badaA� nasienia, histeroskopii, jak rA?wnieA? badaA� genetycznych. PlacA?wka zajmuje siA� teA? ginekologiA� oraz opiekA� w ciA�A?y.

- Bardzo waA?na jest dla nas wysoka jakoA�A� usA�ug oferowanych w naszych placA?wkach, efektywnoA�A� leczenia oraz zadowolenie pacjentA?w. Osoby korzystajA�ce z konsultacji lekarskich, badaA� i zabiegA?w w naszej nowej klinice w Katowicach majA� zapewnionA� opiekA� znakomitych specjalistA?w dysponujA�cych nowoczesnym sprzA�tem medycznym. NiepA�odnoA�A� to trudna choroba, ktA?rA� jednak w wielu przypadkach moA?na pokonaA�, a nasze wieloletnie doA�wiadczenie nam w tym skutecznie pomaga. Dlatego teA? serdecznie zapraszamy zwA�aszcza mieszkaA�cA?w AslA�ska do skorzystania z naszych usA�ug medycznych w Katowicach – dodaje Grzegorz Mrugacz.

https://lh3.googleusercontent.com/-YS3XgH1dQGQ/V31KV_BzfOI/AAAAAAAAE_I/MlWSMD5C-wQDPlwqwqir9wyn_fO4hqVcwCCo/s720/IMG_0757.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-7hzU05_f9nU/V31KWE2uDYI/AAAAAAAAE_I/a1ogVkmDk_EXQFMA9dyjSMzAzee8MiBSwCCo/s720/IMG_0760.jpg

a�zPA�odny Polaka�? i bezpA�atne badania nasienia

Kliniki Bocian w ramach kampanii spoA�ecznej a�zPA�odny Polaka�?, majA�cej naA� celu zwrA?cenie uwagi mA�odych mA�A?czyzn na rosnA�cA� liczbA� zaburzeA� pA�odnoA�ci wA�rA?d PolakA?w, realizujA� w lipcu akcjA� bezpA�atnych badaA� nasienia. MA�A?czyA?ni badajA�cy siA� w Katowicach po odebraniu wynikA?w bA�dA� mogli rA?wnieA? umA?wiA� siA� wspA?lnie z partnerkA� na bezpA�atnA� konsultacjA� z lekarzem. Zapisy na badania prowadzone sA� telefonicznie, w Klinice Bocian w Katowicach pod numerem: 32A�701 04 60.

Badanie a�zOpinie PolakA?w na temat in vitroa�? zostaA�o zrealizowane przez IQS na zlecenie Kliniki Bocian w dniach 15-17.06.2016 r. metodA� Omnibus online RTS. PrA?ba zostaA�a dobrana w sposA?b losowo-kwotowy. AnalizA� objA�to grupA� 800 PolakA?w w wieku 18-50 lat. MieszkaA�cy regionu AslA�ska (woj. A�lA�skie, opolskie, dolnoA�lA�skie) stanowili 174 osoby. PrA?ba zostaA�a skorygowana przy uA?yciu wagi analitycznej tak, by odpowiadaA�a strukturze PolakA?w w wieku 18-50 lat pod wzglA�dem kluczowych cech zwiA�zanych z przedmiotem badania.

Klinika Leczenia NiepA�odnoA�ci, Ginekologii i PoA�oA?nictwa a�zBociana�? naleA?y do wiodA�cych oA�rodkA?w zajmujA�cych siA� leczeniem niepA�odnoA�ci w Polsce. Oferuje pacjentom kompleksowA� diagnostykA� i leczenie niepA�odnoA�ci z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych technologii medycyny rozrodu, w tym zapA�odnienia in vitro. Zapewnia rA?wnieA? usA�ugi z zakresu ginekologii i poA�oA?nictwa. Pracownicy kliniki sA� cenionymi specjalistami o miA�dzynarodowym doA�wiadczeniu i uznanych osiA�gniA�ciach w dziedzinie niepA�odnoA�ci oraz ginekologii. PlacA?wkA� wyrA?A?niajA� wysokie standardy oraz skutecznoA�A� leczenia. Klinika Bocian jest jednym z realizatorA?w rzA�dowego programu refundacji in vitro. Dysponuje trzema oddziaA�ami: w BiaA�ymstoku, Warszawie oraz w Katowicach. Klinika powstaA�a w 2006 roku.

Autor: (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.