Zmiany w zarzA�dzie TAURON Wydobycie

Udostępnij na:

kopalniaW zwiA�zku z rezygnacjA� Tomasza Cudnego z peA�nienia funkcji Wiceprezesa ZarzA�du TAURON Wydobycie oraz Wiceprezesa ZarzA�du Nowe Brzeszcze Grupa TAURON (unia personalna), 14 czerwca, Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie powoA�aA�a na stanowisko Wiceprezesa ZarzA�du ds. Technicznych TAURON Wydobycie Janusza Czarneckiego.

facebook buttonJednoczeA�nie Zgromadzenie WspA?lnikA?w Nowe Brzeszcze Grupa TAURON powoA�aA�o Janusza Czarneckiego na stanowisko Wiceprezesa ZarzA�du ds. Technicznych NBGT.

Rezygnacja Tomasza Cudnego z peA�nienia funkcji Wiceprezesa ZarzA�du TAURON Wydobycie ds. technicznych jest spowodowana objA�ciem przez niego stanowiska prezesa Katowickiego Holdingu WA�glowego.

Janusz Czarnecki jest absolwentem WydziaA�u GA?rniczego Akademii GA?rniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalnoA�ciA� podziemna eksploatacja zA�A?A?. UkoA�czyA� takA?e studia podyplomowe z zakresu BezpieczeA�stwaA� i Higieny Pracy. Po ukoA�czeniu studiA?w w 1988 r. pracowaA� w ramach struktur Katowickiego Holdingu WA�glowego, kolejno w KWK Staszic, KWK Wieczorek, Biurze ZarzA�du KHW, KWK MysA�owice-WesoA�a oraz KWK Murcki-Staszic. PrzeszedA� przez wiele szczebli zawodowej kariery, od staA?ysty do Naczelnego InA?yniera a�� ZastA�pcy Kierownika Ruchu ZakA�adu GA?rniczego. Ratownik gA?rniczy w latach 2005-2013. OdA� czerwca 2015r. pracuje w strukturach TAURON Wydobycie na stanowisku GA�A?wnego InA?yniera GA?rniczego ZakA�adu GA?rniczego Sobieski w Jaworznie.

Autor: (ipra)

Lista komentarzy:

  1. gornik
    18 czerwca 2016 at 21:37

    no tak co 3 miesiace zmiana prezesa, miliony odprawy i nastepny do koryta … a szarakom obciac wszelkie premie !

  2. jasiekrzul
    18 sierpnia 2016 at 13:33

    chory kraj, kolejny prezez do wyżywienia za 3 mieisace weźmie odprawy ze 3 miliony złotych, dramat ludzie !!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.