ZG Brzeszcze z nowA� A�cianA�

Udostępnij na:

Wydobycie na poziomie 5 tys. ton na dobA� i zasoby wA�gla szacowane na 400 tys. ton. To podstawowe parametry A�ciany, ktA?rA� TAURON uruchomiA� wA�aA�nie w ZakA�adzie GA?rniczym Brzeszcze. Asciana zazbrojona zostaA�a sekcjami obudowy zmechanizowanej pozyskanymiA� z ZG Sobieski, dziA�ki czemu wykorzystano efekt synergii w obszarze Wydobycie Grupy TAURON. Uruchomienie A�ciany to kamieA� milowy w drodze do odbudowania peA�nej zdolnoA�ci wydobywczej kopalni.

facebook button- Uruchomienie kolejnej A�ciany w Brzeszczach to konsekwentna realizacja naszych planA?w biznesowych. Inwestycja powinna z jednej strony podnieA�A� efektywnoA�A� kopalni i doprowadziA� jA� do rentownoA�ci juA? w 2017 roku, a z drugiej zapewniA� TAURONOWI dostA�p do wA�gla kamiennego o poA?A�danych przez nasze moce wytwA?rcze parametrach a�� mA?wi ZdzisA�aw Filip, prezes TAURON Wydobycie.

DziA�ki nabyciu kopalni Brzeszcze oraz pA?A?niejszym inwestycjom zakA�ady wydobywcze TAURONA bA�dA� mogA�y pokrywaA�y nawet 70 proc. zapotrzebowania na paliwo jednostek wytwA?rczych skupionych w holdingu.

-A� BiorA�c pod uwagA� sytuacjA� rynkowA�, wyjA�tkowo niskie ceny wA�gla kamiennego na rynkach krajowych i w portach ARA, trzeba zaznaczyA�, A?e zakA�ady wydobywcze TAURONA radzA� sobie w tej rzeczywistoA�ci nie najgorzej. Stawiamy na dostosowanie produkcji naszych sortymentA?w do oczekiwaA� odbiorcA?w a�� dodaje ZdzisA�aw Filip.

TAURON przejA�A� ZakA�ad GA?rniczy Brzeszcze od SpA?A�ki Restrukturyzacji KopalA� z koA�cem grudnia 2015 r., a juA? w kwietniu bieA?A�cego roku oddano do uA?ytku pierwszA� A�cianA� wydobywczA�.A� Planowane do wydobyciaA� z niej zasoby wA�gla wynoszA� 643 tys. ton.A� Jej zdolnoA�A� produkcyjna szacowana jest na poziomie okoA�o 4 tys. ton wA�gla handlowego na dobA�. PokA�ad charakteryzuje siA� dobrymi parametrami jakoA�ciowymi tj. wysokA� wartoA�ciA� opaA�owA� oraz bardzo niskA� zawartoA�ciA� siarki (poniA?ej 0,5 proc.).

- PoczA�tki byA�y trudne. PrzejmujA�c Brzeszcze, TAURON musiaA� zwrA?ciA� udzielonA� wczeA�niej kopalni przez budA?et paA�stwa pomoc publicznA� oraz sprawnie przeprowadziA� konieczny program inwestycyjny.A� Nasze analizy wskazujA� jednak, A?e mA�dre inwestycje, ktA?re pozwolA� na zwiA�kszenie wydobycia do poziomu 1,8 mln ton rocznie, powinny doprowadziA� zakA�ad do rentownoA�ciA� a��A� wyjaA�nia Marek Wadowski,A� wiceprezes zarzA�du TAURON Polska Energia ds. finansA?w .

W holdingu prowadzone sA� dziaA�ania, ktA?re doprowadzA� do wA�A�czenia ZG Brzeszcze w struktury TAURON Wydobycie, do ktA?rego naleA?A� juA? kopalnia Janina w LibiA�A?u oraz Sobieski w Jaworznie.

Autor: (ipra)

Lista komentarzy:

  1. Anonim
    28 czerwca 2016 at 22:27

    Nikt nie wspomni o elektryka który zbroili tą sciane a to oni postawili ścianę na nogi min Rzepa, Rysiek, David, Misiek, Golden Axe, Boja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.