Ceny wody bez zmian?

Udostępnij na:

woda kranJest propozycja, aby cena wody i A�ciekA?w w 2016 roku nie ulegA�a zmianie. WodociA�gi zA�oA?yA�y wniosek o przedA�uA?enie obecnie obowiA�zujA�cej taryfy do lipca 2017 roku. Oznacza to, A?e cena wody utrzymana bA�dzie na poziomie 5,23 zA�, a A�cieki na poziomie 8,95 zA� za metr szeA�cienny. Jeszcze w kwietniu ta propozycja ma trafiA� pod obrady Radnych Rady Miejskiej.facebook button
-JeA�li nasza propozycja znajdzie aprobatA� radnych to obniA?ona w 2014 roku o 16 groszy cena wody nie ulegnie zmianie juA? po raz drugi. Podobnie ma siA� sprawa z opA�atami staA�ymi, ktA?rych wartoA�A� takA?e od kilku lat nie byA�a zwiA�kszana – dodaje Wiceprezes ds. Finansowych MPWiK Sp. z o. o. RafaA� A?abaj.

ZarzA�d MPWiK tA�umaczy swojA� decyzje m.in. faktem, iA? w ostatnich latach podejmowane dziaA�ania inwestycyjne z zakresu modernizacji i uszczelnienia sieci wodociA�gowej, a takA?e inwestycje odnoszA�ce siA� do rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej przyniosA�y spodziewane i zamierzone efekty. MieszkaA�cy chA�tnie podA�A�czajA� siA� do sieci kanalizacyjnej, widzA�c w tym znaczne oszczA�dnoA�ci, a wybudowana w 2013 roku Stacja Uzdatniania Wody Piaskownia pozwoliA�a na zmniejszenie zakupu wody od zewnA�trznych dostawcA?w. SpA?A�ka od lat podejmuje takA?e szereg dziaA�aA� z zakresu restrukturyzacji i optymalizacji kosztA?w m.in. poprzez dyscyplinA� wydatkA?w w kaA?dej komA?rce organizacyjnej, zakup sprzA�tu pozwalajA�cego zmniejszyA� koszty bieA?A�cej eksploatacji, a takA?e poprzez wprowadzenie comiesiA�cznego odczytu i rozliczenia odbiorcA?w, elektronicznej faktury oraz efektywnej windykacji naleA?noA�ci.

Autor: MPWiK Jaworzno / (ipra)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.